Hình ảnh » Vĩnh Xuân Việt Nam & Chi nhánh Tôn sư Trần Thúc Tiển
Cố võ sư Nguyễn Thị Vân đang tập bài 108 với Tôn sư Trần Thúc Tiển (1977)
Cố võ sư Nguyễn Thị Vân đang tập bài 108 với Tôn sư Trần Thúc Tiển (1977)
Stop slideshowStart slideshowRefreshĐóng