Hình ảnh » Vĩnh Xuân Việt Nam & Chi nhánh Tôn sư Trần Thúc Tiển
Sư tổ và một số học trò của Người. Yuen Chai-Wan and disciples. From right: 1 - GM Tran Thuc Tien; 6 - GM Tran Van Phung
Sư tổ và một số học trò của Người. Yuen Chai-Wan and disciples. From right: 1 - GM Tran Thuc Tien; 6 - GM Tran Van Phung
Stop slideshowStart slideshowRefreshĐóng