Hình ảnh » Hoạt động ở trong nước » Những chuyến đi về với Sư tổ
Ông Nguyễn Chí Thành, VS Nguyễn Đăng Quang, VS Nguyễn Ngọc Nội, trưởng tràng Trần Thanh Ngọc & anh Phạm Hồng Sơn (học trò cũ của VS Nguyễn Ngọc Nội) trước nhà ông Thành, trước khi lên mộ Sư tổ
Ông Nguyễn Chí Thành, VS Nguyễn Đăng Quang, VS Nguyễn Ngọc Nội, trưởng tràng Trần Thanh Ngọc & anh Phạm Hồng Sơn (học trò cũ của VS Nguyễn Ngọc Nội) trước nhà ông Thành, trước khi lên mộ Sư tổ
Stop slideshowStart slideshowRefreshĐóng