Hình ảnh » Hoạt động ở trong nước » Những chuyến đi về với Sư tổ
Ông Nguyễn Chí Thành & VS Nguyễn Ngọc Nội bên mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công (có tượng đồng Sư tổ)
Ông Nguyễn Chí Thành & VS Nguyễn Ngọc Nội bên mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công (có tượng đồng Sư tổ)
Stop slideshowStart slideshowRefreshĐóng