Hình ảnh » Hoạt động ở trong nước » Những chuyến đi về với Sư tổ
Đoàn VĐ VXNG ở trước nhà ông Nguyễn Chí Thành trước khi lên viếng mộ Sư tổ
Đoàn VĐ VXNG ở trước nhà ông Nguyễn Chí Thành trước khi lên viếng mộ Sư tổ
Stop slideshowStart slideshowRefreshĐóng