Hình ảnh » Hoạt động ở trong nước » Những chuyến đi về với Sư tổ
VS Nguyễn Ngọc Nội vào thành phố Hồ Chí Minh thăm viếng mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công và Sư tổ mẫu Đàm Thiếu Quỳnh ngày 07/8/2009
VS Nguyễn Ngọc Nội vào thành phố Hồ Chí Minh thăm viếng mộ Sư tổ Nguyễn Tế Công và Sư tổ mẫu Đàm Thiếu Quỳnh ngày 07/8/2009
Stop slideshowStart slideshowRefreshĐóng