Hình ảnh » Hoạt động ở trong nước » Những chuyến đi về với Sư tổ
Làm giỗ Sư tổ Nguyễn Tế Công tại nhà riêng của anh Nguyễn Chí Thành
Làm giỗ Sư tổ Nguyễn Tế Công tại nhà riêng của anh Nguyễn Chí Thành
Previous imageRefreshĐóngNext image