Bài viết năm 2020

Bài viết năm 2020

ĐÔI ĐIỀU TRAO ĐỔI VỀ THIỀN (tiếp theo)

Như mọi nguời đã biết, hiện nay có rất nhiều sách và bài viết viết về THIỀN và những điều liên quan tới THIỀN. Bản thân tôi, từ lâu cũng đã đọc một số sách, bài viết về THIỀN, cũng như trong hơn 40 năm qua đã tu tập THIỀN qua một số phương pháp THIỀN. Tôi cũng đã rất mạo muội chia sẻ đôi chút về những hiểu biết và những kinh nghiệm của tôi trong THIỀN theo phương pháp tôi đã tu tập và hiện đang tu tập, cũng có thể không giống với những phương pháp THIỀN hiện nay. Cho nên tôi hy vọng những chia sẻ tôi viết ra để mọi người tham khảo và xin được góp một tiếng nói nhỏ nhoi trong lĩnh vực THIỀN để cùng nhau hiểu thêm về THIỀN qua những góc nhìn khác nhau.
Nói về lịch sử THIỀN, khó có ai có thể biết được THIỀN có từ bao giờ. Nếu theo truyền thuyết của các Đạo sư kể lại qua sự tìm hiểu của Giáo sư, Tiến sĩ y học E-rơ-nơ Mun-da-sép trong bộ sách năm cuốn nổi tiếng “Chúng ta thoát thai từ đâu” thì THIỀN có thể đã có hàng nghìn năm, thậm chí là hàng triệu năm qua: “Không phải ai tham Thiền cũng đạt được định và không phải người nào học được cách nhập định rồi đều có thể đạt được trạng thái xô-ma-chi (một trạng nhập định cao nhất của tham thiền, để “thân thể trở nên rắn và rất rắn”), khi mà thể xác (đó) có thể được bảo toàn trong nhiều năm” trong điều kiện tự nhiên, thậm chí “Thể xác có thể được bảo toàn hàng trăm, hàng nghìn năm và thậm chí hàng triệu năm” (lời của đạo sư Đa-ram) –(cuốn CHÚNG TA THOÁT THAI TỪ ĐÂU, trang 111 - 113). Trong cuốn “ĐẠO CỦA VẬT LÝ – MỘT KHÁM PHÁ MỚI VỀ SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA VẬT LÝ HIỆN ĐẠI & ĐẠO HỌC PHƯƠNG ĐÔNG” tác giả FRITJOF CAPRA (Giáo sư ngành vật lý tại các đại học và viên nghiên cứu tiếng tăm tại Mỹ và Anh) qua nghiên cứu, đã viết: “Trong lịch sử văn hóa lâu đời của Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật bản đã phát sinh ra nhiều dạng tu học, hành lễ và nghệ thuật nhằm mục đích này, tất cả những dạng đó có thể gọi chung là thiền định cả, theo nghĩa rộng… Có nhiều lối thiền quán trong đó tâm suy luận bị ngưng hoạt động bằng cách hành giả chú tâm lên một điểm, như hơi thở, một âm thanh huyền bí hay hình ảnh một man-đa-la… các loại nghệ thuật phương Đông cũng là những dạng khác nhau của thiền quán… Phép tập thái cực không phải nghe sao tập vậy mà phải luôn luôn cùng thầy bước lại từ đầu. Trong trà đạo Nhật Bản ta thấy toàn là hành động chậm rãi, đúng qui phép. Phép đánh quyền Trung Quốc đòi hỏi bàn tay vận động tự nhiên, không gò bó.” (trang 49, 50)
Cho phép tôi chân thành nói thêm ngoài: nếu ai đó có thời gian, rất nên tìm đọc 2 cuốn tôi đã trích dẫn ở trên: bộ sách năm cuốn “CHÚNG TA THOÁT THAI TỪ ĐÂU” (mỗi tập mang một tên sách riêng) và “ĐẠO CỦA VẬT LÝ”.


Lịch sử của THIỀN chỉ được ghi lại bằng văn tự cách đây khoảng 6.000 năm qua bộ kinh Phệ-đà (bộ kinh này được coi là kinh gốc của Đạo Bà La Môn - Ấn Độ). Một bộ kinh mà nhiều người còn cho được mang từ thế giới văn minh khác ngoài trái đất đến trái đất. Theo suy nghĩ của tôi, các phương pháp THIỀN sau này cũng đều có nguồn gốc từ THIỀN trong kinh Phệ Đà. Cũng giống như môn võ Thiếu Lâm là khởi nguồn của biết bao môn võ hiện nay trên Thế giới. Trước khi Đức Thế Tôn tìm ra con đường “Trung Đạo” để giúp con người được giải thoát mọi khổ đau trên thế giới này, Người cũng đã từng tu tập theo Đạo Bà La Môn. Theo hiểu biết của tôi, THIỀN là một phương pháp tu tập, tu luyện, tu hành DUY NHẤT để có thể đạt được mục đích tối thượng mà người tu tập đặt ra khi HÀNH THIỀN. Đức Phật cũng đã đặt THIỀN ở mức rất cao khi khuyên: “Thay vì đọc kinh cầu nguyện, Đức Phật khuyên nên cố gắng hành thiền để ghép mình vào kỷ luật, tự kiểm soát, tự thanh lọc tâm, và giác ngộ. Thiền tập là liều thuốc bổ cho cả tâm lẫn trí”. (sách ĐẠO PHẬT VÀ PHẬT PHÁP, trang 231)
Tôi không có điều kiện để tìm hiểu về các phương pháp Thiền khác, tôi chỉ tập Thiền theo “Thiền Chỉ Quán”, Yoga Thiền Định (Raja Yoga) và Thiền theo VXNG. Như tôi đã chia sẻ: “THIỀN là phương tiện để người tu tập qua đó thực hiện các hình thức tu tập trong THIỀN, nhằm đạt được mục đính đề ra trong tu tập”. Trong tu tập THIỀN: “quy trình cơ bản của Thiền (ĐIỀU THÂN – ĐIỀU TỨC – ĐIỀU TÂM) và trạng thái ĐỊNH là những điều bắt buộc phải thực hiện đối với bất kỳ phương pháp Thiền nào.”. Trong ĐIỀU THÂN có nhiều tư thế để hành Thiền (ngồi kiết già, ngồi bán già, ngồi xếp bằng, ngồi ghế, đứng, nằm, đi) tôi xin phép chỉ nói riêng về thế ngồi Kiết già, vì đây là thể ngồi ngoài việc là một thế ngồi ổn định nhất, vững chắc nhất, thì đây là một thế tốt nhất, hiệu quả nhất cho việc tu tập khí, dẫn khí, khiển khí (ĐIỀU TỨC). Thế ngồi Kiết già còn được người xưa gọi là thế ngồi NGŨ TÂM HƯỚNG THIÊN. Trong cuốn “DƯỠNG SINH VĨNH XUÂN NỘI GIA” (xuất bản quý 1 năm 2013), tôi đã nói khá kỹ về thế này cùng việc thu năng lượng khí qua thế ngồi này ở các trang 26, 35, 36 trong mục “Đôi nét về Thiền” từ trang 21 đến trang 37. Tôi xin phép không trích lại vì sẽ rất dài bài viết.
Trong các phương pháp tôi đã theo trước khi theo Thiền của VXNG, tôi cũng chưa bước qua được mức Sơ Thiền. Tôi không có khả năng tìm hiểu các thứ bậc Thiền trong Đạo Phật. Nhưng với mức Sơ Thiền như tôi nói tới, tức là phải đạt được làm chủ các giác quan (ngũ quan). Ví như khi ngồi Thiền, dù có những mùi thơm quyến rũ xung quanh, nhưng mũi không cảm nhận được mùi thơm, tâm không bị tác động… Trong quá trình ngồi Thiền, tôi chỉ ĐIỀU TỨC, dẫn được khí đi theo các đường đi được ấn định trong cơ thể, như đi trong xương sống và đi trong hệ xương của cơ thể (để khí nhập cốt), nhập khí vào Đan Điền (thở cơ bản của VXNG), dẫn khí đi theo vòng Tiểu Chu Thiên, dẫn khí đi theo vòng Đại Chu Thiên, dẫn khí đi theo thở NỘI CÔNG. Ngoài ra tôi còn dẫn khí động theo bài Khí công Vĩnh Xuân Quyền.
Với việc “ĐIỀU TÂM”, nói hai chữ này thật đơn giản, nhưng để thực hiện được là cả một kỳ công vô cùng lớn, không phải ai cũng có thể đi đến cùng được. Như có thể tạo lên những năng lực kỳ diệu, chứng đắc các thần thông, hay đỉnh cao trong Yoga Thiền Định là “tạo khả năng nhìn vào trí tuệ vũ trụ” (cuốn CHÚNG TA THOÁT THAI TỪ ĐÂU, trang 95), có thể làm chủ sự sống chết của bản thân, hòa nhập được với vũ trụ. Theo Phật giáo có thể chứng đắc các Đạo quả cao và đi tới cảnh giới Niết-bàn.
Như trong cuốn ĐẠO CỦA VẬT LÝ (trang 37) có viết: “Thiền tông Phật giáo nói rõ người ta có thể dùng ngón tay chỉ mặt trăng, nhưng khi đã thấy mặt trăng rồi thì hãy quên ngón tay đi”.
Đức Sơ tổ Thiền tông Trung Hoa, Bồ Đề Đạt Ma, Phật Tổ đời thứ 28 tính từ Đức Thế Tôn đã nói về Thiền tông như sau: “Bất lập văn tự, Giáo ngoại biệt truyền, Trực chỉ nhân tâm, Kiến tánh thành Phật” (Không lập văn tự, Tuyền ngoài giáo điều, Chỉ thẳng tâm người, thấy Tính thành Phật).
Người tu tập Thiền, trên cơ sở mục đích Thiền đã đặt ra, phải tự mình chứng ngộ qua từng giai đoạn, trên cơ sở thân tâm toàn nhất, không thể nương nhờ vào bất kỳ ai. Như Đức Phật dạy: “phải tự mình thắp đuốc lên mà đi.”. “Giáo pháp cao thượng không phải là cái gì ở ngoài ta, mà hoàn toàn tùy thuộc nơi ta và chỉ do ta chứng ngộ.” (sách ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP, trang 218).
THIỀN, đây là một lĩnh vực vô cùng cao siêu và là con đường duy nhất để những người tu tập, tu luyện, tu hành có thể đạt được mục đích tối thượng đặt ra. Đã có bao nhiêu tác phẩm, bài viết về lĩnh vực này. Tôi chỉ xin phép “Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh” (Truyện Kiều). Hy vọng mọi người hiểu và đồng cảm cùng tôi.
Chân thành cám ơn và biết ơn mọi người đã quan tâm, động viên và đồng cảm.
Rằm tháng Tư, ngày Phật đản năm Canh Tý – 2020
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội

 

ĐÔI ĐIỀU TRAO ĐỔI VỀ THIỀN

Như mọi người đã biết tôi là một ông thầy dạy môn võ Vĩnh Xuân Nội gia, không phải là một Thiền gia. Trên thực tế tôi cũng biết có những phương pháp Thiền khác nhau song hành đồng thời. Như tôi đã viết trong bài mới đây, bài “Đôi điều chia sẻ về việc tìm hiểu Đạo Phật của bản thân”: “THIỀN là phương tiện để người tu tập qua đó thực hiện các hình thức tu tập trong THIỀN, nhằm đạt được mục đính đề ra trong tu tập”. “THIỀN có thể ví như con thuyền của riêng mỗi người mà người trên đó vừa là thuyền trưởng, vừa là người lái. Mục đích đi tới đâu trên con thuyền THIỀN là của người ngồi trên đó.”... Tùy theo môn tu tập mà đặt mục đích cho việc Thiền (Thiền có mục đích). Trước đây vào những năm 1970, tôi đã tập khí công, sau đó tập Thiền theo phương pháp “Quán Tự tại” (hay còn gọi là “Tọa Thiền Chỉ quán”), rồi qua quá trình tập và tìm hiểu các phương pháp YOGA, tôi đã tập Thiền theo phương pháp Yoga Thiền định và khi đến với môn Vĩnh Xuân Nội gia (VXNG), tôi đã tập Thiền theo Vĩnh Xuân Nội gia cho đến ngày nay. Thực chất tập Thiền theo VXNG nói đơn giản là tập THỞ. Như tôi đã giới thiệu qua các bài viết trước đây cũng như trong bộ sách “VIỆT NAM VĨNH XUÂN NỘI GIA QUYỀN”, các phương pháp thở của VXNG gồm: THỞ CƠ BẢN; THỞ NỘI CÔNG, THỞ TIỂU CHU THIÊN, THỞ ĐẠI CHU THIÊN. tất cả các phương pháp tập luyện thở này đều lấy Thiền làm phương tiện để “lấy ý khiển khí”, dẫn Nội khí, dẫn Nhị khí hợp nhất (Thiên khí và Nội khí), dẫn Tam khí hợp nhất (Thiên khí, Địa khí và Nội khí) đi theo các đường được ấn định trong cơ thể theo phương pháp tập luyện, cũng như đưa khí vào trong xương để ‘khí nhập cốt” tạo nên độ vững chãi của hệ xương trong cơ thể ... Qua đó nâng cao nội khí, nội lực, nội công, sự cảm nhận, sự minh trí.v.v. Những điều này đều nằm trong tiêu chí của Vĩnh Xuân Nội gia : SỨC KHỎE, BẢN LĨNH & TRÍ TUỆ mà tôi đã đặt ra từ khi thành lập Võ đường.
Cũng có người đã hỏi tôi, khuyên tôi nên tập Thiền theo phương pháp Thiền đang được phổ biến rộng rãi hiện nay cho những người tu hành, cho những Phật tử, đó là Thiền Minh sát (Vipassana). Tôi cũng đã tìm hiểu về Thiền Minh sát, thậm chí tôi đã đưa một bài viết về Thiền Minh sát tôi đọc trên mạng lên trang FB cá nhân của tôi. Song tôi thấy mình chưa đủ duyên để theo phương pháp Thiền này, tôi trung thành với Thiền theo VXNG trong cuộc đời này của tôi.
Trên thực tế, theo sự hiểu biết và kinh nghiệm của tôi về Thiền, tôi thấy không một phương pháp Thiền nào mà không tuân theo một quy trình cơ bản của Thiền: “Không THIỀN, không ĐỊNH, không ĐỊNH, không HUỆ”. ĐỊNH là mục tiêu đầu tiên phải đạt được của bất kỳ phương pháp Thiền nào và HUỆ chính là để đi đến mục đích của phương pháp Thiền của mỗi người đặt ra. Như tôi đã viết trong bài trước, mục đích của Thiền “Có thể chỉ là tìm sự nghỉ ngơi tĩnh lặng của cơ thể sau một ngày làm việc; có thể là để đạt được các mục tiêu đề ra trong tập luyện … trong quyền thuật hoặc trong các tập luyện khác; có thể giúp đánh thức các tiềm năng ẩn tàng trong cơ thể, làm chủ được cơ thể, khai mở được các trung tâm lực của cơ thể, tạo lên những năng lực kỳ diệu, cao hơn nữa là chứng đắc các thần thông; cao hơn tất cả trong THIỀN là để đạt được các Đạo quả cao trong tu hành, tiến tới giải thoát hoàn toàn (theo con đường của Đức Phật).”
Bên cạnh ĐỊNH là điều đầu tiên bắt buộc bất kỳ phương pháp Thiền nào cũng phải đạt được, thì theo dõi hơi THỞ là điều quan trọng mà bất kỳ phương pháp Thiền nào cũng phải thực hiện (mức độ quan trọng là tùy thuộc vào mục đích của Thiền) để qua đó giúp đạt được ĐỊNH. Ngay cả phương pháp Thiền Minh sát, trước khi vào Thiền (hay lấy lại sự tập trung khi Thiền – trạng thái ĐỊNH), cũng phải chú tâm vào theo dõi hơi thở vào – ra. Thực chất hình thức này nằm trong một quy trình cơ bản của Thiền là: ĐIỀU THÂN – ĐIỀU TỨC – ĐIỀU TÂM. Mức độ quan trọng của các bước trong quy trình này phụ thuộc vào mục đích Thiền của người tu tập Thiền. Hiểu một cách đơn giản:
+ ĐIỀU THÂN: là điều chỉnh tư thế (ngồi, đứng, nằm, đi) trước khi hành Thiền.
+ ĐIỀU TỨC: là theo dõi hơi thở, cao hơn là điều khiển hơi thở (ĐIỀU TỨC), dẫn hơi thở (dẫn khí) đi theo ý muốn của ngươi tu tập Thiền, đó là “lấy ý khiển khí”.
+ ĐIỀU TÂM: sau khi đạt được việc ĐIỀU THÂN, ĐIỀU TỨC, ta sẽ đạt được trạng thái ĐỊNH. Từ trạng thái này, ta sẽ đưa tâm (ĐIỀU TÂM) mình thực hiện mục đích Thiền đã đặt ra (như đã viết ở trên).
Theo hiểu biết và kinh nghiệm tu tập Thiền của tôi, tôi có thể khẳng định: quy trình cơ bản của Thiền (ĐIỀU THÂN – ĐIỀU TỨC – ĐIỀU TÂM) và trạng thái ĐỊNH là những điều bắt buộc phải thực hiện đối với bất kỳ phương pháp Thiền nào. Chỉ khác nhau là tên gọi, mức độ, yêu cầu đặt ra từng phần, tùy theo mục đích Thiền. Như với Thiền Minh sát theo tôi hiểu: cũng phải chọn và làm quen với một tư thế Thiền (ĐIỀU THÂN) để Thiền được lâu và thoải mái nhất; cũng phải theo dõi hơi thở để tạo sự tập trung (ĐIỀU TỨC); cũng phải chú tâm (ĐIỀU TÂM) để quan sát những diễn biến của thân và tâm khi hành Thiền. Đối với Thiền trong VXNG của thầy trò chúng tôi, mục đích cao nhất là (thông qua ĐIỀU TỨC): nâng cao nội khí, nội lực, nội công, sự cảm nhận của cơ thể, sự minh triết…như tiêu chí đã đặt ra: SỨC KHỎE, BẢN LĨNH & TRÍ TUỆ.
Đây là đôi điều với tôi rất cơ bản và quan trọng trong việc tu tập Thiền xin được chân thành chia sẻ cùng các bạn. Hy vọng có thể giúp ích được đôi chút cho những người mới tu tập Thiền. Nếu có thể, tôi sẽ viết tiếp trên cơ sở những hiểu biết và kinh nghiệm của tôi trong lĩnh vực Thiền.
Để kết thúc bài viết, tôi xin phép được viết lại một lời khuyên của Đức Phật có trong cuốn sách ĐẠO PHẬT VÀ PHẬT PHÁP (trang 231): “Thay vì đọc kinh cầu nguyện, Đức Phật khuyên nên cố gắng hành thiền để ghép mình vào kỷ luật, tự kiểm soát, tự thanh lọc tâm, và giác ngộ. Thiền tập là liều thuốc bổ cho cả tâm lẫn trí”.
Chân thành cám ơn các bạn đã đọc bài viết này của tôi.
Mùa Phật đản năm Canh Tý - 2020
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội

ĐÔI ĐIỀU TRAO ĐỔI VỀ VIỆC TẬP LUYỆN Ở VÕ ĐƯỜNG VĨNH XUÂN NỘI GIA

Như tiêu đề bài viết, đây là đôi điều tôi trao đổi về việc tập luyện tại võ đường Vĩnh Xuân Nội gia (VXNG) tại Việt Nam của thầy trò chúng tôi. Tuy nhiên, tôi cũng hy vọng qua những trao đổi này, có thể có đôi chút hữu ích với các bạn trên các lĩnh vực khác.
Từ khi ra mắt võ đường (ngày 17/7/2005), tôi đã có những nguyên tắc: các lớp tập hoàn toàn khác buổi nhau riêng biệt; lớp vào sau không bao giờ được tập cùng với lớp vào trước (trừ khi được thầy quyết định); lớp vào trước có thể được tập cùng với lớp vào sau. Như sự phụ tôi căn dặn: nếu để lớp vào tập sau tập cùng với lớp đã tập trước, thì họ không chịu hoàn thiện cái đang tập mà chỉ chăm chăm nhìn vào những gì lớp trước đã tập, như vậy chả cái gì tập hoàn chỉnh cả. Như các bạn cũng biết: ai đi tập hay đi học gì đó, hầu hết đến có mong muốn (chính đáng) là tập đến nơi, đến chốn và đi đến thành công. Tuy nhiên chúng ta cần hiểu yêu cầu tập, học trên từng giai đoạn để phấn đấu. Đây chính là nguyên tắc TIỆM TIẾN nói chung và của VXNG của thầy trò chúng tôi nói riêng. Tôi luôn yêu cầu các học trò tôi tuân thủ nguyên tắc này và tôi cũng viết về nguyên tắc này qua một số bài viết trước đây. Nguyên tắc TIỆM TIẾN này luôn đúng với bất kỳ ai, cho dù trên thực tế có những người có “ ngộ tính” cao, quyết tâm cao, dành được rất nhiều thời gian cho tập (học), khả năng tiến bộ gấp 2, 3 lần người khác. Trong VXNG của chúng tôi có hai phần tập luyện rõ rệt: LUYỆN QUYỀN & LUYỆN CÔNG. Bản thân trong từng phần tập luyện cũng có những phần tập luyện riêng biệt, từ thấp đến cao, như trong LUYỆN QUYỀN: từ các bài quyền tĩnh, đến các bài quyền động, rồi mới tới bộ quyền cao cấp 108. Trong bộ quyền cao cấp 108 cũng có ba bài quyền riêng biệt theo từng cấp độ luyện tập khác nhau .v.v. Việc đưa kiến thức của phần sau cho người đang tập phần trước sẽ dẫn đến (như sư phụ tôi căn dặn) sẽ “chả cái gì tập hoàn chỉnh cả” và sẽ không thể có kết quả giỏi được. Ngay cả những bài tôi chia sẻ về một số phần tập luyện cao (như trong LUYỆN CÔNG…), tôi cũng cũng khuyên các lớp tập sau đọc chỉ để hiểu con đường mình sẽ đi đến, sẽ phấn đấu đạt đến, chứ không phải để tập theo.
Trong những tháng ngày vừa qua, khi tôi đọc một số sách về đạo Phật, tôi cũng nhận thấy Đức Phật cũng đặt ra từng bước phấn đấu (TIỆM TIẾN) trong việc giảng giải Giáo Pháp của Người cho các đối tượng tu học. Trong cuốn ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP (trang 175) viết: “Đối với người thuộc hạng trung bình, Đức Phật bắt đầu giảng về hạnh bố thí, giới luật và hạnh phúc ở các cảnh Trời. Đối với người tiến bộ hơn, Ngài đề cập đến những nguy hại của thú vui vật chất và hạnh phúc của sự từ khước, buông xả, thoát ly. Với các vị đạt đến trình độ cao thượng, Ngài giảng về pháp Tứ diệu đế.” (trang 175). Chính vì Đức Phật biết không mấy ai có thể “kiến tánh thành Phật” mà còn phải trải qua rất nhiều kiếp làm người và mỗi kiếp cũng phải kiên trì trên con đường tu hành mới mong đạt được các đạo quả. Những người dân Myanmar, người dân Thái Lan… họ vẫn sống cuộc đời thảo dân, nhưng hàng ngày họ luôn phấn đấu làm theo những lời dạy giản dị của Đức Phật dạy cho chúng sanh: “Không làm việc ác, Làm những việc thiện, Thanh lọc tâm” (sách đã dẫn, trang 199) để đem lại những điều tốt đẹp cho kiếp sau. Ngay như Tứ diệu đế, “một nền tảng vững chắc”, “đặc điểm chính yếu” của Phật giáo do chính Đức phật khám phá ra và truyền dạy cho thế gian, nhưng Đức Phật cũng chỉ ra “Không cần phải có đức tin mù quáng để thấu hiểu Tứ diệu đế. Người phàm tục có thể kinh nghiệm hai chân lý đầu tiên – chân lý tại thế. Còn hai chân lý sau – thuộc về siêu thế (lokuttara), chỉ có bậc thánh mới chứng nghiệm.” (sách đã dẫn, trang 223).
Như vậy chúng ta đều có thể hiểu: mọi con đường đi (tập, học...), hầu hết phải đi một cách vững chắc qua từng giai đoạn (TIỆM TIẾN) như điều Đức Phật đã chỉ dạy. Với VXNG của thầy trò chúng tôi cũng như vậy và tôi nghĩ lời dạy của sư phụ tôi, chắc chắn cũng xuất phát từ trong Đạo Phật. Vì nguồn gốc VXNG của thầy trò chúng tôi từ Sư tổ Ngũ Mai, một ni sư của chùa Thiếu Lâm. Với tên gọi từ xa xưa “VĨNH XUÂN PHẬT GIA”, tôi thiển nghĩ đây là một sự khẳng định chắc chắn về nhiều mặt được xuất phát từ trong Đạo Phật hiện diện trong môn Vĩnh Xuân của chúng tôi.
Qua bài viết này, tôi hy vọng các học trò của tôi sẽ luôn tuân thủ nguyên tắc TIỆM TIẾN và tập luyện một cách vững chắc qua từng giai đoạn tập luyện để đi đến thành công. Nếu những trao đổi này được hữu ích thêm với các bạn (ngoài võ đường) trên một mặt nào đó, thì thật hạnh phúc cho tôi.
Chân thành cám ơn bạn đã đọc bài viết này.
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội

Một buổi đi Lễ đầu năm mới đầy ghi nhớ

Hôm nay, ngày 16/02/2020 tức ngày 23 tháng Giêng năm Canh Tý, mặc dù đang trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, song theo văn hóa truyền thống của dân tộc và cũng là một nếp sinh hoạt tâm linh đầu năm mới của Võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền trong nhiều năm qua, tôi cùng Võ sư – Chủ nhiệm Võ đường Trần Thanh Ngọc và một số anh chị em trong Võ đường đã đại diện Võ đường đi Lễ tại khu Địa linh Côn Sơn – Kiếp Bạc ở Chí Linh – Hải Dương. Vì vướng Đại dịch, cho nên tôi cũng đã thông báo trong Võ đường không thể tổ chức đi đông đảo các anh em trong Võ đường như mọi năm. Tuy chỉ có mười thầy trò chúng tôi đại diện Võ đường, song thầy trò chúng tôi vẫn hành Lễ trang nghiêm, thành kính. Tại Đền Đức Thánh Trần, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, đan xen trong tiếng Lễ trang nghiêm, tâm thành, tâm nguyện nói lên tấm lòng thành kính, tấm lòng tri ân sâu nặng, lời nguyện cầu tâm thành của thầy trò chúng tôi, là tiếng chiêng, tiếng trống hào hùng đã tạo nên một buổi Lễ thật linh thiêng sâu sắc. Khí Linh thiêng của buổi Lễ trong Đền như ngấm sâu vào tâm can, máu huyết của thầy trò chúng tôi, ban cho thầy trò chúng tôi sức mạnh và sự minh trí để tiếp tục vững bước trên con đường đời và con đường Vĩnh Xuân Nội gia.

Sau khi Lễ xong ở Đền Kiếp Bạc, thầy trò chúng tôi đến vùng đất Địa linh Côn Sơn để Lễ Phật tại ngôi chùa cổ Côn Sơn; đến lễ tại Đền thờ Ức Trai Nguyễn Trãi, vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa của Thế giới. Sau đó thầy trò chúng tôi đã đến núi Phượng Hoàng, nơi có Đền thờ Vị Vạn thế Sư biểu Chu văn An để Lễ Người thầy giáo của muôn đời, Thầy Chu văn An.

Hôm nay một ngày thật đẹp. Thầy trò chúng tôi thành tâm tạ ơn Trời Phật, Thánh Thần, Các bậc Sư tổ môn phái, Sư tổ Nguyễn Tế Công, sư phụ Trần Thúc Tiển của tôi cùng các Gia tiên đã phù hộ cho thầy trò chúng tôi một ngày đi Lễ đầu năm Canh Tý thật đẹp trời, thật vô cùng may mắn. Thầy trò chúng tôi cũng nhau tâm thành cầu mong một năm mới Canh tý – 2020 với mọi điều an lành, hạnh phúc, thành công trên mọi mặt đến với thầy trò chúng tôi và các gia đình.

Một buổi đi Lễ đầu năm mới Canh Tý thật đặc biệt trong tinh thần phòng chống dịch bệnh, nhưng thật nhiều ý nghĩa sâu sắc đối với thầy trò chúng tôi ở Võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền.
Xin được chân thành chia sẻ cùng các bạn.
Võ Sư Nguyễn Ngọc Nội