Bài viết năm 2020 » ĐÔI ĐIỀU TRAO ĐỔI VỀ VIỆC TẬP LUYỆN Ở VÕ ĐƯỜNG VĨNH XUÂN NỘI GIA
ĐÔI ĐIỀU TRAO ĐỔI VỀ VIỆC TẬP LUYỆN Ở VÕ ĐƯỜNG VĨNH XUÂN NỘI GIA
Như tiêu đề bài viết, đây là đôi điều tôi trao đổi về việc tập luyện tại võ đường Vĩnh Xuân Nội gia (VXNG) tại Việt Nam của thầy trò chúng tôi. Tuy nhiên, tôi cũng hy vọng qua những trao đổi này, có thể có đôi chút hữu ích với các bạn trên các lĩnh vực khác.
Từ khi ra mắt võ đường (ngày 17/7/2005), tôi đã có những nguyên tắc: các lớp tập hoàn toàn khác buổi nhau riêng biệt; lớp vào sau không bao giờ được tập cùng với lớp vào trước (trừ khi được thầy quyết định); lớp vào trước có thể được tập cùng với lớp vào sau. Như sự phụ tôi căn dặn: nếu để lớp vào tập sau tập cùng với lớp đã tập trước, thì họ không chịu hoàn thiện cái đang tập mà chỉ chăm chăm nhìn vào những gì lớp trước đã tập, như vậy chả cái gì tập hoàn chỉnh cả. Như các bạn cũng biết: ai đi tập hay đi học gì đó, hầu hết đến có mong muốn (chính đáng) là tập đến nơi, đến chốn và đi đến thành công. Tuy nhiên chúng ta cần hiểu yêu cầu tập, học trên từng giai đoạn để phấn đấu. Đây chính là nguyên tắc TIỆM TIẾN nói chung và của VXNG của thầy trò chúng tôi nói riêng. Tôi luôn yêu cầu các học trò tôi tuân thủ nguyên tắc này và tôi cũng viết về nguyên tắc này qua một số bài viết trước đây. Nguyên tắc TIỆM TIẾN này luôn đúng với bất kỳ ai, cho dù trên thực tế có những người có “ ngộ tính” cao, quyết tâm cao, dành được rất nhiều thời gian cho tập (học), khả năng tiến bộ gấp 2, 3 lần người khác. Trong VXNG của chúng tôi có hai phần tập luyện rõ rệt: LUYỆN QUYỀN & LUYỆN CÔNG. Bản thân trong từng phần tập luyện cũng có những phần tập luyện riêng biệt, từ thấp đến cao, như trong LUYỆN QUYỀN: từ các bài quyền tĩnh, đến các bài quyền động, rồi mới tới bộ quyền cao cấp 108. Trong bộ quyền cao cấp 108 cũng có ba bài quyền riêng biệt theo từng cấp độ luyện tập khác nhau .v.v. Việc đưa kiến thức của phần sau cho người đang tập phần trước sẽ dẫn đến (như sư phụ tôi căn dặn) sẽ “chả cái gì tập hoàn chỉnh cả” và sẽ không thể có kết quả giỏi được. Ngay cả những bài tôi chia sẻ về một số phần tập luyện cao (như trong LUYỆN CÔNG…), tôi cũng cũng khuyên các lớp tập sau đọc chỉ để hiểu con đường mình sẽ đi đến, sẽ phấn đấu đạt đến, chứ không phải để tập theo.
Trong những tháng ngày vừa qua, khi tôi đọc một số sách về đạo Phật, tôi cũng nhận thấy Đức Phật cũng đặt ra từng bước phấn đấu (TIỆM TIẾN) trong việc giảng giải Giáo Pháp của Người cho các đối tượng tu học. Trong cuốn ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP (trang 175) viết: “Đối với người thuộc hạng trung bình, Đức Phật bắt đầu giảng về hạnh bố thí, giới luật và hạnh phúc ở các cảnh Trời. Đối với người tiến bộ hơn, Ngài đề cập đến những nguy hại của thú vui vật chất và hạnh phúc của sự từ khước, buông xả, thoát ly. Với các vị đạt đến trình độ cao thượng, Ngài giảng về pháp Tứ diệu đế.” (trang 175). Chính vì Đức Phật biết không mấy ai có thể “kiến tánh thành Phật” mà còn phải trải qua rất nhiều kiếp làm người và mỗi kiếp cũng phải kiên trì trên con đường tu hành mới mong đạt được các đạo quả. Những người dân Myanmar, người dân Thái Lan… họ vẫn sống cuộc đời thảo dân, nhưng hàng ngày họ luôn phấn đấu làm theo những lời dạy giản dị của Đức Phật dạy cho chúng sanh: “Không làm việc ác, Làm những việc thiện, Thanh lọc tâm” (sách đã dẫn, trang 199) để đem lại những điều tốt đẹp cho kiếp sau. Ngay như Tứ diệu đế, “một nền tảng vững chắc”, “đặc điểm chính yếu” của Phật giáo do chính Đức phật khám phá ra và truyền dạy cho thế gian, nhưng Đức Phật cũng chỉ ra “Không cần phải có đức tin mù quáng để thấu hiểu Tứ diệu đế. Người phàm tục có thể kinh nghiệm hai chân lý đầu tiên – chân lý tại thế. Còn hai chân lý sau – thuộc về siêu thế (lokuttara), chỉ có bậc thánh mới chứng nghiệm.” (sách đã dẫn, trang 223).
Như vậy chúng ta đều có thể hiểu: mọi con đường đi (tập, học...), hầu hết phải đi một cách vững chắc qua từng giai đoạn (TIỆM TIẾN) như điều Đức Phật đã chỉ dạy. Với VXNG của thầy trò chúng tôi cũng như vậy và tôi nghĩ lời dạy của sư phụ tôi, chắc chắn cũng xuất phát từ trong Đạo Phật. Vì nguồn gốc VXNG của thầy trò chúng tôi từ Sư tổ Ngũ Mai, một ni sư của chùa Thiếu Lâm. Với tên gọi từ xa xưa “VĨNH XUÂN PHẬT GIA”, tôi thiển nghĩ đây là một sự khẳng định chắc chắn về nhiều mặt được xuất phát từ trong Đạo Phật hiện diện trong môn Vĩnh Xuân của chúng tôi.
Qua bài viết này, tôi hy vọng các học trò của tôi sẽ luôn tuân thủ nguyên tắc TIỆM TIẾN và tập luyện một cách vững chắc qua từng giai đoạn tập luyện để đi đến thành công. Nếu những trao đổi này được hữu ích thêm với các bạn (ngoài võ đường) trên một mặt nào đó, thì thật hạnh phúc cho tôi.
Chân thành cám ơn bạn đã đọc bài viết này.
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội