Bài viết » Bài viết theo thời gian » Bài viết năm 2013 » Giới thiệu về Video Clip buổi trao đổi giữa võ sư Nguyễn Ngọc Nội và võ sư người Hà Lan Sergio Iadarola tại nhà riêng võ sư Nguyễn Ngọc Nội
Giới thiệu về Video Clip buổi trao đổi giữa võ sư Nguyễn Ngọc Nội và võ sư người Hà Lan Sergio Iadarola tại nhà riêng võ sư Nguyễn Ngọc Nội
Ngày 05/02/2012, võ sư người Hà Lan Sergio Iadarola trong chuyến đi tìm hiểu Vĩnh Xuân Việt Nam đã đến gặp võ sư Nguyễn Ngọc Nội tại nhà riêng của võ sư. Với tình cảm chân thành và cởi mở trên tinh thần vì môn phái, võ sư Nguyễn Ngọc Nội đã có những trao đổi cụ thể với võ sư Sergio Iadarola trước những điều mà võ sư Sergio Iadarola mong muốn được tìm hiểu. Võ sư Nguyễn Ngọc Nội đã có bài viết về cuộc trao đổi này trong bài viết “Buổi trao đổi chân tình với võ sư Sergio Iadarola” ngày 05/02/2012 đăng trên trang web của võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền. Việc quay lại buổi trao đổi do người của võ sư Sergio Iadarola chủ động, nên võ sư Nguyễn Ngọc Nội chỉ có bài viết và ảnh đưa lên. Vừa qua võ sư Sergio Iadarola đã giới thiệu video clip này trên mạng Youtube, chúng tôi mới nắm được nội dung cụ thể buổi trao đổi. Nay chúng tôi xin được đưa lại phần trao đổi trong video clip này trên trang web của võ đường chúng tôi để các bạn chưa có dịp xem được video clip trên cũng nắm bắt được những nội dung cụ thể buổi trao đổi.
Chúng tôi cảm ơn võ sư Sergio Iadarola đã đăng tải video clip buổi trao đổi nói trên.
Ngày 07/3/2012
Admin võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền