VS - Thạc sỹ Ryszard Murat, Chủ tịch liên đoàn VT & TT Châu Á - Ba lan, trao chứng nhận Hội viên Liên đoàn cho VĐ VXNG
VS - Thạc sỹ Ryszard Murat, Chủ tịch liên đoàn VT & TT Châu Á - Ba lan, trao chứng nhận Hội viên Liên đoàn cho VĐ VXNG
Stop slideshowStart slideshowRefreshĐóng