Thầy trò chúng tôi trong ngày võ đường Đại Nghĩa - VXNG tại Vacsava, Ba Lan, làm giỗ Sư tổ Nguyễn Tế Công
Thầy trò chúng tôi trong ngày võ đường Đại Nghĩa - VXNG tại Vacsava, Ba Lan, làm giỗ Sư tổ Nguyễn Tế Công
Stop slideshowStart slideshowRefreshĐóng