Hình ảnh
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội làm lễ tại Tam Bảo chùa Tiêu Sơn. Nơi có các Xá lợi Phật đang được đặt thờ (06.03.2010)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội làm lễ tại Tam Bảo chùa Tiêu Sơn. Nơi có các Xá lợi Phật đang được đặt thờ (06.03.2010)
Các HLV của VĐ trong một thế của bài Hổ quyền (ảnh đăng trên báo Tiếng nói Việt Nam\
Các HLV của VĐ trong một thế của bài Hổ quyền (ảnh đăng trên báo Tiếng nói Việt Nam" số Tết xuân Canh Dần)
Các HLV của VĐ trong một thế của bài Hổ quyền (Ảnh đăng báo \
Các HLV của VĐ trong một thế của bài Hổ quyền (Ảnh đăng báo "tiếng nói Việt Nam" số Tết xuân Canh Dần).
Buổi gặp mặt đầu năm mới Canh Dần - 2010 tại võ đường Thanh Quan (ngày 25/02/2010 tức 12 tháng Giêng năm Canh Dần)
Buổi gặp mặt đầu năm mới Canh Dần - 2010 tại võ đường Thanh Quan (ngày 25/02/2010 tức 12 tháng Giêng năm Canh Dần)
Buổi gặp mặt đầu năm mới Canh Dần - 2010 tại võ đường Thanh Quan (ngày 25/02/2010 tức 12 tháng Giêng năm Canh Dần)
Buổi gặp mặt đầu năm mới Canh Dần - 2010 tại võ đường Thanh Quan (ngày 25/02/2010 tức 12 tháng Giêng năm Canh Dần)
Lớp B1 tập buổi đầu tiên năm Canh Dần - 2010
Lớp B1 tập buổi đầu tiên năm Canh Dần - 2010
Lớp A9 tập buổi đầu tiên năm Canh Dần - 2010
Lớp A9 tập buổi đầu tiên năm Canh Dần - 2010
Lớp A11 tập buổi đầu tiên năm Canh Dần - 2010
Lớp A11 tập buổi đầu tiên năm Canh Dần - 2010
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trước sân Chùa Dâu (06.03.2010)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trước sân Chùa Dâu (06.03.2010)
Di cốt thiền sư Chuyết Chuyết trên ban thờ tại chùa Phật Tích (06.03.2010)
Di cốt thiền sư Chuyết Chuyết trên ban thờ tại chùa Phật Tích (06.03.2010)
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội cùng nhóm đồng môn nữ võ đường VXNG trước sân chùa Bút Tháp (06.3.2010)
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội cùng nhóm đồng môn nữ võ đường VXNG trước sân chùa Bút Tháp (06.3.2010)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trước sân chùa Bút Tháp (06.3.2010)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trước sân chùa Bút Tháp (06.3.2010)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trước gác chuông chùa Bút Tháp (06.3.2010)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trước gác chuông chùa Bút Tháp (06.3.2010)
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội cùng nhóm Đồng môn nữ VĐ VXNG trước gác chuông chùa Bút Tháp (06.3.2010)
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội cùng nhóm Đồng môn nữ VĐ VXNG trước gác chuông chùa Bút Tháp (06.3.2010)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trên bậc thang dẫn lên chùa Phật Tích (06.03.2010)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trên bậc thang dẫn lên chùa Phật Tích (06.03.2010)
Xá lợi Phật tại chùa Tiêu Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh (06.3.2010)
Xá lợi Phật tại chùa Tiêu Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh (06.3.2010)
Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni tại chùa Tiêu Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh (06.3.2010)
Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni tại chùa Tiêu Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh (06.3.2010)
Xá lợi Phật tại chùa Tiêu Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh (06.3.2010)
Xá lợi Phật tại chùa Tiêu Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh (06.3.2010)
Các tháp xá lợi Phật trên Tam Bảo, chùa Tiêu Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh (06.3.2010)
Các tháp xá lợi Phật trên Tam Bảo, chùa Tiêu Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh (06.3.2010)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trước cổng chùa Tiêu Sơn (06.3.2010)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trước cổng chùa Tiêu Sơn (06.3.2010)
 
Trang 1 trong tổng số 6