Hình ảnh
Thầy trò võ Nguyễn Ngọc Nội lễ trước sân rồng đền Lý Bát Đế (06.3.2010)
Thầy trò võ Nguyễn Ngọc Nội lễ trước sân rồng đền Lý Bát Đế (06.3.2010)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc trước cửa đền Lý Bát Đế (06.3.2010)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc trước cửa đền Lý Bát Đế (06.3.2010)
Dòng chữ tên cũ của trường Thanh Quan bằng tiếng Pháp đang dần hiện ra khi những công nhân tẩy đi lớp trát phủ bên ngoài (tháng 03/2010)
Dòng chữ tên cũ của trường Thanh Quan bằng tiếng Pháp đang dần hiện ra khi những công nhân tẩy đi lớp trát phủ bên ngoài...
Tên cũ của trường Thanh Quan bằng tiếng Pháp được khắc lên tường từ những năm mới thành lập (thành lập 12.8.1910) đã hiện lên đầy đủ
Tên cũ của trường Thanh Quan bằng tiếng Pháp được khắc lên tường từ những năm mới thành lập (thành lập 12.8.1910) đã hiệ...
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội và Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc trong Lễ bế giảng lớp B2
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội và Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc trong Lễ bế giảng lớp B2
Trưởng tràng, võ sư - kỹ sư Trần Thanh Ngọc phát chứng chỉ cho các thành viên lớp B2.
Trưởng tràng, võ sư - kỹ sư Trần Thanh Ngọc phát chứng chỉ cho các thành viên lớp B2.
Trưởng tràng, võ sư - kỹ sư Trần Thanh Ngọc phát chứng chỉ cho các thành viên lớp B2.
Trưởng tràng, võ sư - kỹ sư Trần Thanh Ngọc phát chứng chỉ cho các thành viên lớp B2.
Lớp A10 tặng hoa chúc mừng lớp B2
Lớp A10 tặng hoa chúc mừng lớp B2
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Trưởng tràng, võ sư - kỹ sư Trần Thanh Ngọc phát chứng chỉ cho các thành viên lớp B2.
Trưởng tràng, võ sư - kỹ sư Trần Thanh Ngọc phát chứng chỉ cho các thành viên lớp B2.
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội, trưởng tràng, võ sư Trần Thanh Ngọc, anh Đỗ Văn Hòa, đại diện võ đường Đại Nghĩa Ba Lan, các anh chị em trong võ đường Hồng Phúc, lớp B2 và đại diện các lớp ở võ đường Thanh Quan trong ngày bế giảng lớp B2.
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội, trưởng tràng, võ sư Trần Thanh Ngọc, anh Đỗ Văn Hòa, đại diện võ đường Đại Nghĩa Ba Lan, các anh ...
Lễ Bế giảng lớp A7 và phong danh hiệu Huấn luyện viên năm 2010
Lễ Bế giảng lớp A7 và phong danh hiệu Huấn luyện viên năm 2010
 
Trang 2 trong tổng số 6