Hình ảnh
Một số hình ảnh lớp A7 biểu diễn báo cáo kết quả tập luyện
Một số hình ảnh lớp A7 biểu diễn báo cáo kết quả tập luyện
Một số hình ảnh lớp A7 biểu diễn báo cáo kết quả tập luyện
Một số hình ảnh lớp A7 biểu diễn báo cáo kết quả tập luyện
Một số hình ảnh lớp A7 biểu diễn báo cáo kết quả tập luyện
Một số hình ảnh lớp A7 biểu diễn báo cáo kết quả tập luyện
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội, Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc và Huấn luyện viên Trương Đức Hiếu cùng lớp A7 trong Lễ bế giảng
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội, Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc và Huấn luyện viên Trương Đức Hiếu cùng lớp A7 trong Lễ bế giảng
Nhóm đồng môn nữ tặng hoa cho các môn sinh nữ lớp A7
Nhóm đồng môn nữ tặng hoa cho các môn sinh nữ lớp A7
Các lớp trong võ đường tặng hoa chúc mừng lớp A7
Các lớp trong võ đường tặng hoa chúc mừng lớp A7
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội tặng sách cho Huấn luyện viên Trương Đức Hiếu
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội tặng sách cho Huấn luyện viên Trương Đức Hiếu
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội, Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc và các Huấn luyện viên được phong danh hiệu năm 2010
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội, Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc và các Huấn luyện viên được phong danh hiệu năm 2010
Lớp A7 tặng hoa cho võ sư Nguyễn Ngọc Nội, Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc và Huấn luyện viên Trương Đức Hiếu
Lớp A7 tặng hoa cho võ sư Nguyễn Ngọc Nội, Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc và Huấn luyện viên Trương Đức Hiếu
Nơi tập luyện tại nhà võ sư Phạm Văn Dũng (võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng)
Nơi tập luyện tại nhà võ sư Phạm Văn Dũng (võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng)
Sự trang trí hoàng hoành tráng lễ kỷ niệm 1 năm ra mắt của võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng
Sự trang trí hoàng hoành tráng lễ kỷ niệm 1 năm ra mắt của võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng
Lễ dâng Lễ, dâng hương lên Tam Bảo chùa Linh Quang - Hải Phòng
Lễ dâng Lễ, dâng hương lên Tam Bảo chùa Linh Quang - Hải Phòng
Một số hình ảnh biểu diễn công phu của võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng
Một số hình ảnh biểu diễn công phu của võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng
Một số hình ảnh biểu diễn công phu của võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng
Một số hình ảnh biểu diễn công phu của võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng
Một số hình ảnh biểu diễn công phu của võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng
Một số hình ảnh biểu diễn công phu của võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng
Một số hình ảnh biểu diễn công phu của võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng
Một số hình ảnh biểu diễn công phu của võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội phát biểu chào mừng võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội phát biểu chào mừng võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng
Những tình cảm chân thành của anh chị em võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng dành cho võ sư Nguyễn Ngọc Nội
Những tình cảm chân thành của anh chị em võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng dành cho võ sư Nguyễn Ngọc Nội
Những tình cảm chân thành của anh chị em võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng dành cho võ sư Nguyễn Ngọc Nội
Những tình cảm chân thành của anh chị em võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng dành cho võ sư Nguyễn Ngọc Nội
Võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng cùng các đại biểu tham dự chụp ảnh kỷ niệm.
Võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng cùng các đại biểu tham dự chụp ảnh kỷ niệm.
 
Trang 3 trong tổng số 6