Hình ảnh
Các võ sư trong Hội võ thuật Hà Nội chụp ảnh cùng gia đình võ sư Phạm Văn Dũng và các thành viên chủ chốt của võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng
Các võ sư trong Hội võ thuật Hà Nội chụp ảnh cùng gia đình võ sư Phạm Văn Dũng và các thành viên chủ chốt của võ đường T...
Logo của võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng
Logo của võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải gửi thư chúc mừng Trường THCS Thanh Quan nhân dịp 100 năm thành lập Trường
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải gửi thư chúc mừng Trường THCS Thanh Quan nhân dịp 100 năm thành lập Trường
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải gửi thư chúc mừng Trường THCS Thanh Quan nhân dịp 100 năm thành lập Trường
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải gửi thư chúc mừng Trường THCS Thanh Quan nhân dịp 100 năm thành lập Trường
Môn sinh võ đường tập luyện bài côn để tham gia biểu diễn cùng Hội võ thuật Hà Nội chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Môn sinh võ đường tập luyện bài côn để tham gia biểu diễn cùng Hội võ thuật Hà Nội chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long ...
Môn sinh võ đường tập luyện bài côn để tham gia biểu diễn cùng Hội võ thuật Hà Nội chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Môn sinh võ đường tập luyện bài côn để tham gia biểu diễn cùng Hội võ thuật Hà Nội chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long ...
Môn sinh võ đường tập luyện bài côn để tham gia biểu diễn cùng Hội võ thuật Hà Nội chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Môn sinh võ đường tập luyện bài côn để tham gia biểu diễn cùng Hội võ thuật Hà Nội chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long ...
Lớp A12 khai giảng (28.8.2010)
Lớp A12 khai giảng (28.8.2010)
Lớp A12 khai giảng (28.8.2010)
Lớp A12 khai giảng (28.8.2010)
Buổi tập đầu tiên của lớp A12, ngày khai giảng 28/8/2010
Buổi tập đầu tiên của lớp A12, ngày khai giảng 28/8/2010
Buổi tập đầu tiên của lớp A12, ngày khai giảng 28/8/2010
Buổi tập đầu tiên của lớp A12, ngày khai giảng 28/8/2010
Buổi tập đầu tiên của lớp A12, ngày khai giảng 28/8/2010
Buổi tập đầu tiên của lớp A12, ngày khai giảng 28/8/2010
VS Nguyễn Ngọc Nội phát chứng nhận DAN của Liên đoàn võ thuật và thể thao chiến đấu châu Á - Ba Lan cho các Huấn luyện viên
VS Nguyễn Ngọc Nội phát chứng nhận DAN của Liên đoàn võ thuật và thể thao chiến đấu châu Á - Ba Lan cho các Huấn luyện v...
VS Nguyễn Ngọc Nội phát chứng nhận DAN của Liên đoàn võ thuật và thể thao chiến đấu châu Á - Ba Lan cho các Huấn luyện viên
VS Nguyễn Ngọc Nội phát chứng nhận DAN của Liên đoàn võ thuật và thể thao chiến đấu châu Á - Ba Lan cho các Huấn luyện v...
VS Nguyễn Ngọc Nội phát chứng nhận DAN của Liên đoàn võ thuật và thể thao chiến đấu châu Á - Ba Lan cho các Huấn luyện viên
VS Nguyễn Ngọc Nội phát chứng nhận DAN của Liên đoàn võ thuật và thể thao chiến đấu châu Á - Ba Lan cho các Huấn luyện v...
VS Nguyễn Ngọc Nội phát chứng nhận hội viên Liên đoàn võ thuật và thể thao chiến đấu châu Á - Ba Lan
VS Nguyễn Ngọc Nội phát chứng nhận hội viên Liên đoàn võ thuật và thể thao chiến đấu châu Á - Ba Lan
VS Nguyễn Ngọc Nội phát chứng nhận hội viên Liên đoàn võ thuật và thể thao chiến đấu châu Á - Ba Lan
VS Nguyễn Ngọc Nội phát chứng nhận hội viên Liên đoàn võ thuật và thể thao chiến đấu châu Á - Ba Lan
Bế giảng lớp A9 (30.08.2010)
Bế giảng lớp A9 (30.08.2010)
Bế giảng lớp A9 (30.08.2010)
Bế giảng lớp A9 (30.08.2010)
Bế giảng lớp A9 (30.08.2010)
Bế giảng lớp A9 (30.08.2010)
 
Trang 4 trong tổng số 6