Hình ảnh
VS Nguyễn Ngọc Nội tặng kỷ niệm của VĐ cho các môn đệ xuất sắc ở VĐ Đại Nghĩa (2008)
VS Nguyễn Ngọc Nội tặng kỷ niệm của VĐ cho các môn đệ xuất sắc ở VĐ Đại Nghĩa (2008)
VS Nguyễn Ngọc Nội cùng các môn sinh VĐ Đại Nghĩa trong lễ phát chứng chỉ hoàn thành chương trình tập luyện (10.2008)
VS Nguyễn Ngọc Nội cùng các môn sinh VĐ Đại Nghĩa trong lễ phát chứng chỉ hoàn thành chương trình tập luyện (10.2008)
VS Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn dưỡng sinh VXNG cho người cao tuổi tại Nhà văn hóa Thăng Long - Warsawa - Ba Lan
VS Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn dưỡng sinh VXNG cho người cao tuổi tại Nhà văn hóa Thăng Long - Warsawa - Ba Lan
Trao đổi VT tại VĐ Phượng Hoàng Đỏ ở Ba Lan
Trao đổi VT tại VĐ Phượng Hoàng Đỏ ở Ba Lan
MARTIAL ARTS EXPO 08 tại ngân hàng ADB ở Manila - Philippine (11.2008)
MARTIAL ARTS EXPO 08 tại ngân hàng ADB ở Manila - Philippine (11.2008)
Lời giới thiệu về VXNG tại MARTIAL ARTS EXPO 08 (ở Ngân hàng ADB, Manila - Philippine (11.2008)
Lời giới thiệu về VXNG tại MARTIAL ARTS EXPO 08 (ở Ngân hàng ADB, Manila - Philippine (11.2008)
VS Nguyễn Ngọc Nội & HLV Nguyễn Minh Cường biểu diễn tại MARTIAL ARTS EXPO 08 ở ngân hàng ADB (Manila, Philippine, 11.2008)
VS Nguyễn Ngọc Nội & HLV Nguyễn Minh Cường biểu diễn tại MARTIAL ARTS EXPO 08 ở ngân hàng ADB (Manila, Philippine, 11.20...
Tờ gấp giới thiệu về MARTIAL ARTS EXPO 08 tại ngân hàng ADB ở Manila - Philippine (27 - 11 - 2008)
Tờ gấp giới thiệu về MARTIAL ARTS EXPO 08 tại ngân hàng ADB ở Manila - Philippine (27 - 11 - 2008)
Đoàn võ đường thăm nhà nhạc sỹ SOPANH (tháng 9/2008 Warsawa - Ba Lan)
Đoàn võ đường thăm nhà nhạc sỹ SOPANH (tháng 9/2008 Warsawa - Ba Lan)
Đoàn võ đường thăm thủ đô Paris, Pháp (10-2008)
Đoàn võ đường thăm thủ đô Paris, Pháp (10-2008)
 
Trang 2 trong tổng số 2