Hình ảnh
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội và ông chủ tịch Liên đoàn, võ sư - Thạc sỹ Ryszard Murat trong Giải thi đấu Karate Tsunami mở rộng toàn nước Ba Lan (15/11/2009).
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội và ông chủ tịch Liên đoàn, võ sư - Thạc sỹ Ryszard Murat trong Giải thi đấu Karate Tsunami mở rộng...
Chụp ảnh kỷ niệm với các võ sỹ đoạt giải tại Giải thi đấu Karate Tsunami mở rộng toàn nước Ba Lan (15/11/2009).
Chụp ảnh kỷ niệm với các võ sỹ đoạt giải tại Giải thi đấu Karate Tsunami mở rộng toàn nước Ba Lan (15/11/2009).
Ông chủ tịch Liên đoàn, võ sư - Thạc sỹ Ryszard Murat cùng đoàn võ đường VXNG tại  Giải thi đấu Karate Tsunami mở rộng toàn nước Ba Lan (15/11/2009).
Ông chủ tịch Liên đoàn, võ sư - Thạc sỹ Ryszard Murat cùng đoàn võ đường VXNG tại Giải thi đấu Karate Tsunami mở rộng t...
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội trả lời phóng vấn đài truyền hình tại Giải thi đấu Karate Tsunami mở rộng toàn nước Ba Lan (15/11/2009).
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội trả lời phóng vấn đài truyền hình tại Giải thi đấu Karate Tsunami mở rộng toàn nước Ba Lan (15/11/...
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội và vợ chồng ông Chủ tịch Võ sư – Thạc sỹ Ryszard Murat trong buổi gặp mặt trước khi về nước
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội và vợ chồng ông Chủ tịch Võ sư – Thạc sỹ Ryszard Murat trong buổi gặp mặt trước khi về nước
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn tập luyện ở võ đường Đại Nghĩa.
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn tập luyện ở võ đường Đại Nghĩa.
Võ đường Đại nghĩa tập luyện
Võ đường Đại nghĩa tập luyện
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện với sư phụ Nguyễn Ngọc Nội
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện với sư phụ Nguyễn Ngọc Nội
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện với sư phụ Nguyễn Ngọc Nội
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện với sư phụ Nguyễn Ngọc Nội
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện với sư phụ Nguyễn Ngọc Nội
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện với sư phụ Nguyễn Ngọc Nội
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện với sư phụ Nguyễn Ngọc Nội
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện với sư phụ Nguyễn Ngọc Nội
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện
Các anh em võ đường Đại Nghĩa tập luyện
VS Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn môn sinh ở VĐ Đại Nghĩa tập luyện
VS Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn môn sinh ở VĐ Đại Nghĩa tập luyện
Các anh em trong võ đường Đại Nghĩa (11/2009)
Các anh em trong võ đường Đại Nghĩa (11/2009)
 
Trang 2 trong tổng số 3