Hình ảnh
2009-11-28 04-50-1800256
2009-11-28 04-50-1800256
Kỷ niệm khi đến đấu trường Roma (buổi tối bên ngoài đấu trường) (28/11/2009)
Kỷ niệm khi đến đấu trường Roma (buổi tối bên ngoài đấu trường) (28/11/2009)
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội và các học trò trên Quảng trường Tòa Thánh Vatican (Roma tháng 11/2009)
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội và các học trò trên Quảng trường Tòa Thánh Vatican (Roma tháng 11/2009)
Chụp kỷ niệm với những người mặc bộ võ phục theo kiểu Chiến binh La Ma cổ xưa ở cạnh đấu trường Roma (29/11/2009)
Chụp kỷ niệm với những người mặc bộ võ phục theo kiểu Chiến binh La Ma cổ xưa ở cạnh đấu trường Roma (29/11/2009)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trong nhà thờ được xây dựng cách đây 2500 năm ở Roma.
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trong nhà thờ được xây dựng cách đây 2500 năm ở Roma.
 
Trang 3 trong tổng số 3