Hình ảnh
Trong buổi gặp Võ sư Vĩnh Xuân Ba Lan Janusz Szymankiewicz (tháng 3.2011)
Trong buổi gặp Võ sư Vĩnh Xuân Ba Lan Janusz Szymankiewicz (tháng 3.2011)
Buổi gặp mặt ban lãnh đạo Liên đoàn VT và TT chiến đấu Châu Á Ba Lan (03.2011)
Buổi gặp mặt ban lãnh đạo Liên đoàn VT và TT chiến đấu Châu Á Ba Lan (03.2011)
Một số hình ảnh tập luyện ở VĐ Đại Nghĩa tháng 3 năm 2011
Một số hình ảnh tập luyện ở VĐ Đại Nghĩa tháng 3 năm 2011
Sau một buổi tập ở VĐ Đại Nghĩa (tháng 3.2011)
Sau một buổi tập ở VĐ Đại Nghĩa (tháng 3.2011)
Trao tặng ông chủ tịch Liên đoàn VT&TTCĐ Châu Á Ba Lan bức hoành phi bằng đồng (03.2011)
Trao tặng ông chủ tịch Liên đoàn VT&TTCĐ Châu Á Ba Lan bức hoành phi bằng đồng (03.2011)
Thăm quan Luân Đôn trên tàu du lịch trên sông Thames Luân Đôn (26.03.2011)
Thăm quan Luân Đôn trên tàu du lịch trên sông Thames Luân Đôn (26.03.2011)
Đứng trên cabin vòng xoáy (con mắt Luân Đôn) 26.03.2011
Đứng trên cabin vòng xoáy (con mắt Luân Đôn) 26.03.2011
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trên xe buýt du lịch 2 tầng tham quan thủ đô Luân Đôn (26.3.2011)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trên xe buýt du lịch 2 tầng tham quan thủ đô Luân Đôn (26.3.2011)
Bên hàng rào thành cổ ở Luân Đôn (26.03.2011)
Bên hàng rào thành cổ ở Luân Đôn (26.03.2011)
Bên bờ sông Thames thủ đô Luân Đôn (26.03.2011)
Bên bờ sông Thames thủ đô Luân Đôn (26.03.2011)
Ngồi trên tàu du lịch đi trên sông Thames Luân Đôn (26.3.2011)
Ngồi trên tàu du lịch đi trên sông Thames Luân Đôn (26.3.2011)
Trên quảng trường đồng hồ Big Ben Luân Đôn (26.03.2011)
Trên quảng trường đồng hồ Big Ben Luân Đôn (26.03.2011)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trong sảnh khách sạn ở Luân Đôn (26.03.2011)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trong sảnh khách sạn ở Luân Đôn (26.03.2011)
Bên hồ trong công viên ở Luân Đôn (27.03.2011)
Bên hồ trong công viên ở Luân Đôn (27.03.2011)
Trước bảo tàng thiên nhiên ở Luân Đôn (27.03.2011)
Trước bảo tàng thiên nhiên ở Luân Đôn (27.03.2011)
Bên bộ xương khủng long trong bảo tàng thiên nhiên ở Luân Đôn (27.03.2011)
Bên bộ xương khủng long trong bảo tàng thiên nhiên ở Luân Đôn (27.03.2011)
Trước cung điện của nữ hoàng Anh (27.03.2011)
Trước cung điện của nữ hoàng Anh (27.03.2011)
Trước quảng trường cung điện của nữ hoàng Anh (27.03.2011)
Trước quảng trường cung điện của nữ hoàng Anh (27.03.2011)
Ở khu phố người Hoa tại Luân Đôn (27.03.2011)
Ở khu phố người Hoa tại Luân Đôn (27.03.2011)
Buổi giới thiệu về Vĩnh Xuân Nội gia cho các thành viên Hội An Việt, Luân Đôn (28.03.2011)
Buổi giới thiệu về Vĩnh Xuân Nội gia cho các thành viên Hội An Việt, Luân Đôn (28.03.2011)
 
Trang 1 trong tổng số 3