Hình ảnh
Buổi giới thiệu về Vĩnh Xuân Nội gia cho các thành viên Hội An Việt, Luân Đôn (28.03.2011)
Buổi giới thiệu về Vĩnh Xuân Nội gia cho các thành viên Hội An Việt, Luân Đôn (28.03.2011)
Trao đổi với ông Vũ Khánh Thành, chủ tịch Hội An Việt, Luân Đôn
Trao đổi với ông Vũ Khánh Thành, chủ tịch Hội An Việt, Luân Đôn
Trụ sở Hội An Việt thành phố Luân Đôn (27.03.2011)
Trụ sở Hội An Việt thành phố Luân Đôn (27.03.2011)
Trao chứng nhận hội viên Liên đoàn cho môn sinh môn Phượng Hoàng Đỏ (03.2011)
Trao chứng nhận hội viên Liên đoàn cho môn sinh môn Phượng Hoàng Đỏ (03.2011)
Một số hình ảnh tập luyện ở VĐ Đại Nghĩa tháng 3 năm 2011
Một số hình ảnh tập luyện ở VĐ Đại Nghĩa tháng 3 năm 2011
Ngày liên hoan tiễn Thầy về Việt Nam (30.3.2011)
Ngày liên hoan tiễn Thầy về Việt Nam (30.3.2011)
Ngày liên hoan tiễn Thầy về Việt Nam (30.3.2011)
Ngày liên hoan tiễn Thầy về Việt Nam (30.3.2011)
Ngày liên hoan tiễn Thầy về Việt Nam (30.3.2011)
Ngày liên hoan tiễn Thầy về Việt Nam (30.3.2011)
Ngày liên hoan tiễn Thầy về Việt Nam (30.3.2011)
Ngày liên hoan tiễn Thầy về Việt Nam (30.3.2011)
Trang bìa cuốn sách của võ sư - thạc sĩ Ryszard Murat về cuộc chiến chống phát xít Đức của du kích Ba Lan
Trang bìa cuốn sách của võ sư - thạc sĩ Ryszard Murat về cuộc chiến chống phát xít Đức của du kích Ba Lan
Các thành viên võ đường VXNG tham dự Đại lễ của Liên Đoàn bên Ba Lan (29.05.2011)
Các thành viên võ đường VXNG tham dự Đại lễ của Liên Đoàn bên Ba Lan (29.05.2011)
Võ sư, thạc sĩ Ryszard Murat, Chủ tịch Liên đoàn võ thuật và thể thao chiến đấu châu Á, Ba Lan đọc thư chúc mừng của tổng thống Ba Lan (29.05.2011)
Võ sư, thạc sĩ Ryszard Murat, Chủ tịch Liên đoàn võ thuật và thể thao chiến đấu châu Á, Ba Lan đọc thư chúc mừng của tổn...
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội nhận bảng vàng tặng những người có công trong bước đường phát triển của Liên đoàn võ thuật và thể thao chiến đấu châu Á Ba Lan (29/5/2011)
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội nhận bảng vàng tặng những người có công trong bước đường phát triển của Liên đoàn võ thuật và thể ...
Anh Trương Anh Tuấn, Trưởng Ban điều hành võ đường Đại Nghĩa, VXNG, Vacsava Ba Lan nhận bảng vàng tặng những người có công trong bước đường phát triển của Liên đoàn võ thuật và thể thao chiến đấu châu Á Ba Lan (29/5/2011)
Anh Trương Anh Tuấn, Trưởng Ban điều hành võ đường Đại Nghĩa, VXNG, Vacsava Ba Lan nhận bảng vàng tặng những người có cô...
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội nhận bảng vàng tặng những người đứng đầu môn phái, võ đường có nhiều công sức trong việc phát triển môn phái, võ đường trong Liên đoàn võ thuật và thể thao chiến đấu châu Á Ba Lan (29/5/2011)
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội nhận bảng vàng tặng những người đứng đầu môn phái, võ đường có nhiều công sức trong việc phát triể...
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội và anh Trương Anh Tuấn, Trưởng Ban điều hành võ đường Đại Nghĩa, VXNG, Vacsava Ba Lan tặng Liên đoàn võ thuật và thể thao chiến đấu châu Á Ba Lan cờ kỷ niệm nhân ngày Đại lễ của Liên đoàn 29/5/2011
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội và anh Trương Anh Tuấn, Trưởng Ban điều hành võ đường Đại Nghĩa, VXNG, Vacsava Ba Lan tặng Liên đo...
Chụp kỉ niệm cùng các anh em ở một võ đường trong Liên đoàn (29.05.2011)
Chụp kỉ niệm cùng các anh em ở một võ đường trong Liên đoàn (29.05.2011)
Chụp kỉ niệm cùng người đứng đầu một môn phái trong Liên đoàn (29.05.2011)
Chụp kỉ niệm cùng người đứng đầu một môn phái trong Liên đoàn (29.05.2011)
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội và HLV Trương Anh Tuấn trên đoàn chủ tịch đại hội (29.05.2011)
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội và HLV Trương Anh Tuấn trên đoàn chủ tịch đại hội (29.05.2011)
Chụp kỉ niệm sau khi đoàn biểu diễn xong (29.05.2011)
Chụp kỉ niệm sau khi đoàn biểu diễn xong (29.05.2011)
 
Trang 2 trong tổng số 3