Hình ảnh
HLV Trương Anh Tuấn (VĐ Đại Nghĩa - Ba Lan) bên mộ Sư tổ & Sư tổ mẫu, trong chuyến về thăm VN
HLV Trương Anh Tuấn (VĐ Đại Nghĩa - Ba Lan) bên mộ Sư tổ & Sư tổ mẫu, trong chuyến về thăm VN
HLV Trương Anh Tuấn (VĐ Đại Nghĩa, Ba Lan) làm lễ Sư tổ
HLV Trương Anh Tuấn (VĐ Đại Nghĩa, Ba Lan) làm lễ Sư tổ
HLV Trương Anh Tuấn (VĐ Đại Nghĩa - Ba Lan) tại nhà ông Nguyễn Chí Thành trong chuyến về VN (11/4/2008), trước khi lên viếng mộ Sư tổ & Sư tổ mẫu
HLV Trương Anh Tuấn (VĐ Đại Nghĩa - Ba Lan) tại nhà ông Nguyễn Chí Thành trong chuyến về VN (11/4/2008), trước khi lên v...