Hình ảnh
Các môn đệ của võ đường Đại Nghĩa - VXNG, bên Ban thờ Sư tổ Nguyễn Tế Công trong ngày giỗ của Người
Các môn đệ của võ đường Đại Nghĩa - VXNG, bên Ban thờ Sư tổ Nguyễn Tế Công trong ngày giỗ của Người
Các anh em trong võ đường Đại Nghĩa – VXNG hăng say tập luyện chuẩn bị cho buổi thi lấy Dan
Các anh em trong võ đường Đại Nghĩa – VXNG hăng say tập luyện chuẩn bị cho buổi thi lấy Dan
Ông Chủ tịch Liên đoàn và võ sư Nguyễn Ngọc Nội cùng các thành viên thi lấy Dan của Liên đoàn trước khi vào thi
Ông Chủ tịch Liên đoàn và võ sư Nguyễn Ngọc Nội cùng các thành viên thi lấy Dan của Liên đoàn trước khi vào thi
Các thành viên thi lấy Dan biểu diễn các bài dự thi
Các thành viên thi lấy Dan biểu diễn các bài dự thi
Các thành viên thi lấy Dan biểu diễn các bài dự thi
Các thành viên thi lấy Dan biểu diễn các bài dự thi
Các thành viên thi lấy Dan biểu diễn các bài dự thi
Các thành viên thi lấy Dan biểu diễn các bài dự thi
Các thành viên thi lấy Dan biểu diễn các bài dự thi
Các thành viên thi lấy Dan biểu diễn các bài dự thi
Các thành viên thi lấy Dan biểu diễn các bài dự thi
Các thành viên thi lấy Dan biểu diễn các bài dự thi
Các thành viên thi lấy Dan biểu diễn các bài dự thi
Các thành viên thi lấy Dan biểu diễn các bài dự thi
Ông Chủ tịch Liên đoàn và võ sư Nguyễn Ngọc Nội trao các chứng chỉ Dan cho các thành viên sau khi thi thành công
Ông Chủ tịch Liên đoàn và võ sư Nguyễn Ngọc Nội trao các chứng chỉ Dan cho các thành viên sau khi thi thành công
Ông Chủ tịch Liên đoàn và võ sư Nguyễn Ngọc Nội trao các chứng chỉ Dan cho các thành viên sau khi thi thành công
Ông Chủ tịch Liên đoàn và võ sư Nguyễn Ngọc Nội trao các chứng chỉ Dan cho các thành viên sau khi thi thành công
Ông Chủ tịch Liên đoàn trao tặng sách cho võ sư Nguyễn Ngọc Nội
Ông Chủ tịch Liên đoàn trao tặng sách cho võ sư Nguyễn Ngọc Nội
Ông Chủ tịch Liên đoàn và võ sư Nguyễn Ngọc Nội cùng các thành viên thi lấy Dan của Liên đoàn chụp ảnh kỷ niệm sau buổi thi
Ông Chủ tịch Liên đoàn và võ sư Nguyễn Ngọc Nội cùng các thành viên thi lấy Dan của Liên đoàn chụp ảnh kỷ niệm sau buổi ...
Các anh chị em trong võ đường Đại Nghĩa - VXNG tập luyện dưới sự chỉ dạy của võ sư Nguyễn Ngọc Nội
Các anh chị em trong võ đường Đại Nghĩa - VXNG tập luyện dưới sự chỉ dạy của võ sư Nguyễn Ngọc Nội
Các anh chị em trong võ đường Đại Nghĩa - VXNG tập luyện dưới sự chỉ dạy của võ sư Nguyễn Ngọc Nội
Các anh chị em trong võ đường Đại Nghĩa - VXNG tập luyện dưới sự chỉ dạy của võ sư Nguyễn Ngọc Nội
Buổi chia tay trước khi thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trở về Việt Nam 14.8.2013
Buổi chia tay trước khi thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trở về Việt Nam 14.8.2013
Đón bí thư Phạm Quang Nghị tại ĐSQ VN ở Balan 23.11.2013
Đón bí thư Phạm Quang Nghị tại ĐSQ VN ở Balan 23.11.2013
Võ đường Đại Nghĩa tập luyện - tháng 11.2013
Võ đường Đại Nghĩa tập luyện - tháng 11.2013
VS Nguyễn Ngọc Nội dạy bài 108 cho một học trò người Balan
VS Nguyễn Ngọc Nội dạy bài 108 cho một học trò người Balan
Tại CLB Hà Thành trong buổi kỷ niệm 1 năm 07.12.2013
Tại CLB Hà Thành trong buổi kỷ niệm 1 năm 07.12.2013
 
Trang 3 trong tổng số 3