Hoạt động ở nước ngoài - 2015
Võ sư Trương Anh Tuấn và sư đệ Phạm Quang Lục biểu diễn bài 108
Võ sư Trương Anh Tuấn và sư đệ Phạm Quang Lục biểu diễn bài 108
Chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại sứ và phu nhân tại buổi lễ Karate Tsunami 2015
Chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại sứ và phu nhân tại buổi lễ Karate Tsunami 2015
 
Trang 2 trong tổng số 2