Huấn luyện viên Nguyễn Trọng Tuấn, thay mặt VĐ Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền lên nhận Kỷ niệm chương của Hội võ thuật Hà Nội trong buổi bế mạc.
Huấn luyện viên Nguyễn Trọng Tuấn, thay mặt VĐ Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền lên nhận Kỷ niệm chương của Hội võ thuật Hà Nội trong buổi bế mạc.
Stop slideshowStart slideshowRefreshĐóng