Môn sinh võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền biểu diễn bài Báo quyền trong Hội diễn Hội VTHN mở rộng lần thứ 27 năm 2012
Môn sinh võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền biểu diễn bài Báo quyền trong Hội diễn Hội VTHN mở rộng lần thứ 27 năm 2012
Stop slideshowStart slideshowRefreshĐóng