Hoạt động của võ đường - 2007
Tượng Sư tổ và Sư phụ trên ban thờ ở 38 Gia Ngư
Tượng Sư tổ và Sư phụ trên ban thờ ở 38 Gia Ngư
VS Trần Thiết Côn và VS Nguyễn Ngọc Nội cùng các học trò
VS Trần Thiết Côn và VS Nguyễn Ngọc Nội cùng các học trò
VS Trần Thiết Côn thắp hương ban thờ Sư tổ và Sư phụ tại võ đường 38 Gia Ngư
VS Trần Thiết Côn thắp hương ban thờ Sư tổ và Sư phụ tại võ đường 38 Gia Ngư
VS Trần Thiết Côn (tức Sinh) & VS Nguyễn Ngọc Nội bên tượng Sư tổ & Sư phụ (phủ khăn đỏ) tại 38 Gia Ngư
VS Trần Thiết Côn (tức Sinh) & VS Nguyễn Ngọc Nội bên tượng Sư tổ & Sư phụ (phủ khăn đỏ) tại 38 Gia Ngư
Tượng Sư tổ Nguyễn Tế Công bằng đồng
Tượng Sư tổ Nguyễn Tế Công bằng đồng
 
Hiển thị # 
Trang 2 trong tổng số 2