Hoạt động của võ đường - 2009
Các Huấn luyện viên cấp 2 của võ đường trong Lễ phong danh hiệu Huấn luyện viên năm 2009
Các Huấn luyện viên cấp 2 của võ đường trong Lễ phong danh hiệu Huấn luyện viên năm 2009
Các Huấn luyện viên cấp 1 của võ đường trong Lễ phong danh hiệu Huấn luyện viên ngày 16/8/2009
Các Huấn luyện viên cấp 1 của võ đường trong Lễ phong danh hiệu Huấn luyện viên ngày 16/8/2009
Trưởng tràng - võ sư Trần Thanh Ngọc công bố quyết định phong danh hiệu Huấn luyện viên cho các thành viên của võ đường (16.8.2009)
Trưởng tràng - võ sư Trần Thanh Ngọc công bố quyết định phong danh hiệu Huấn luyện viên cho các thành viên của võ đường ...
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội, trưởng tràng Trần Thanh Ngọc, đại diện các lớp võ đường chụp ảnh kỷ niệm cùng lớp A6 trong ngày Lễ bế giảng A6
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội, trưởng tràng Trần Thanh Ngọc, đại diện các lớp võ đường chụp ảnh kỷ niệm cùng lớp A6 trong ngày L...
Phát chứng chỉ cho lớp A6
Phát chứng chỉ cho lớp A6
Biểu diễn trong Lễ bế giảng A6
Biểu diễn trong Lễ bế giảng A6
Biểu diễn trong Lễ bế giảng A6
Biểu diễn trong Lễ bế giảng A6
Biểu diễn trong Lễ bế giảng A6
Biểu diễn trong Lễ bế giảng A6
Lễ bế giảng lớp A6 (17.07.2009)
Lễ bế giảng lớp A6 (17.07.2009)
Các HLV hướng dẫn cho các môn sinh lớp A10 trong ngày khai giảng
Các HLV hướng dẫn cho các môn sinh lớp A10 trong ngày khai giảng
VS Nguyễn Ngọc Nội cùng các HLV hướng dẫn lớp A10 tập buổi đầu tiên trong ngày khai giảng
VS Nguyễn Ngọc Nội cùng các HLV hướng dẫn lớp A10 tập buổi đầu tiên trong ngày khai giảng
Các HLV hướng dẫn cho các môn sinh lớp A10 trong ngày khai giảng
Các HLV hướng dẫn cho các môn sinh lớp A10 trong ngày khai giảng
Trong buổi khai giảng lớp A10, ngày 21/6/2009
Trong buổi khai giảng lớp A10, ngày 21/6/2009
HLV Trương Đức Hiếu trong một thế của bài Xà (đăng trên Tập san STVT số 90)
HLV Trương Đức Hiếu trong một thế của bài Xà (đăng trên Tập san STVT số 90)
HLV Nguyễn Ngọc Tiến trong một thế của bài Long (đăng trên Tập san STVT số 90)
HLV Nguyễn Ngọc Tiến trong một thế của bài Long (đăng trên Tập san STVT số 90)
HLV Phan Quốc Vinh trong một thế của bài Báo (đăng trên Tập san STVT số 90)
HLV Phan Quốc Vinh trong một thế của bài Báo (đăng trên Tập san STVT số 90)
HLV Kiều Ngọc Diệp trong một thế của bài Hạc (đăng trên Tập san STVT số 90)
HLV Kiều Ngọc Diệp trong một thế của bài Hạc (đăng trên Tập san STVT số 90)
HLV Nguyễn Minh Toàn trong một thế của bài Hổ (đăng trên Tập san STVT số 90)
HLV Nguyễn Minh Toàn trong một thế của bài Hổ (đăng trên Tập san STVT số 90)
Võ đường VXNG trong Lễ giỗ Tổ năm Kỷ Sửu – 2009 (ngày 10/6/2009, nhằm 18 tháng Năm, năm Kỷ Sửu)
Võ đường VXNG trong Lễ giỗ Tổ năm Kỷ Sửu – 2009 (ngày 10/6/2009, nhằm 18 tháng Năm, năm Kỷ Sửu)
VS Nguyễn Ngọc Nội tặng Kỷ niệm cho HLV - KTS Phan Quốc Vinh - Huấn luyện viên chính lớp B1 về thành tích huấn luyện
VS Nguyễn Ngọc Nội tặng Kỷ niệm cho HLV - KTS Phan Quốc Vinh - Huấn luyện viên chính lớp B1 về thành tích huấn luyện
 
Hiển thị # 
Trang 2 trong tổng số 4