Hoạt động của võ đường - 2009
Phát chứng chỉ hoàn thành chương trình cơ bản toàn diện (A & B) cho lớp B1
Phát chứng chỉ hoàn thành chương trình cơ bản toàn diện (A & B) cho lớp B1
Khen và tặng sách cho các môn sinh đã tham gia Giải thi đấu võ cổ truyền Hà Nội mở rộng năm 2009
Khen và tặng sách cho các môn sinh đã tham gia Giải thi đấu võ cổ truyền Hà Nội mở rộng năm 2009
Võ đường VXNG tưởng niệm Sư tổ Nguyễn Tế Công và Tôn sư Trần Thúc Tiển trong Lễ giỗ Tổ năm Kỷ Sửu – 2009
Võ đường VXNG tưởng niệm Sư tổ Nguyễn Tế Công và Tôn sư Trần Thúc Tiển trong Lễ giỗ Tổ năm Kỷ Sửu – 2009
Bác Nguyễn Thế Trường, võ sư Nguyễn Ngọc Nội, trưởng tràng võ đường Trần Thanh Ngọc cùng các anh em trong võ đường chụp ảnh kỷ niệm
Bác Nguyễn Thế Trường, võ sư Nguyễn Ngọc Nội, trưởng tràng võ đường Trần Thanh Ngọc cùng các anh em trong võ đường chụp ...
Bác Nguyễn Thế Trường, võ sư Nguyễn Ngọc Nội, trưởng tràng võ đường Trần Thanh Ngọc cùng các anh em trong võ đường chụp ảnh kỷ niệm
Bác Nguyễn Thế Trường, võ sư Nguyễn Ngọc Nội, trưởng tràng võ đường Trần Thanh Ngọc cùng các anh em trong võ đường chụp ...
Các lớp ở võ đường lên tặng hoa lớp B1
Các lớp ở võ đường lên tặng hoa lớp B1
Lớp trưởng lớp B1 Đặng Trần Liên phát biểu cảm tưởng
Lớp trưởng lớp B1 Đặng Trần Liên phát biểu cảm tưởng
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội nhận xét về việc biểu diễn của các thành viên lớp B1
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội nhận xét về việc biểu diễn của các thành viên lớp B1
Lớp B1 biểu diễn báo cáo trong Lễ bế giảng
Lớp B1 biểu diễn báo cáo trong Lễ bế giảng
Lớp B1 biểu diễn báo cáo trong Lễ bế giảng
Lớp B1 biểu diễn báo cáo trong Lễ bế giảng
Lớp B1 biểu diễn báo cáo trong Lễ bế giảng
Lớp B1 biểu diễn báo cáo trong Lễ bế giảng
Lớp B1 biểu diễn báo cáo trong Lễ bế giảng
Lớp B1 biểu diễn báo cáo trong Lễ bế giảng
Lớp B1 biểu diễn báo cáo trong Lễ bế giảng
Lớp B1 biểu diễn báo cáo trong Lễ bế giảng
Lớp B1 biểu diễn báo cáo trong Lễ bế giảng
Lớp B1 biểu diễn báo cáo trong Lễ bế giảng
Lớp B1 biểu diễn báo cáo trong Lễ bế giảng
Lớp B1 biểu diễn báo cáo trong Lễ bế giảng
Lễ bế giảng lớp B1 (07.06.2009)
Lễ bế giảng lớp B1 (07.06.2009)
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội và một số Huấn luyện viên cùng lớp B1 lên thăm lễ Tôn sư Trần Thúc Tiển (31.05.2009)
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội và một số Huấn luyện viên cùng lớp B1 lên thăm lễ Tôn sư Trần Thúc Tiển (31.05.2009)
Thày trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trước sân Tam Quan chùa Đậu
Thày trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trước sân Tam Quan chùa Đậu
Thày trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội bên nhà Tam Bảo chùa Đậu
Thày trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội bên nhà Tam Bảo chùa Đậu
Thày trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội bên ban thờ Di hài Thiền sư Vũ Khắc Trường  trong nhà thờ Tổ chùa Đậu
Thày trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội bên ban thờ Di hài Thiền sư Vũ Khắc Trường trong nhà thờ Tổ chùa Đậu
 
Hiển thị # 
Trang 3 trong tổng số 4