Hoạt động của võ đường - 2010
Một số hình ảnh biểu diễn công phu của võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng
Một số hình ảnh biểu diễn công phu của võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng
Một số hình ảnh biểu diễn công phu của võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng
Một số hình ảnh biểu diễn công phu của võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng
Một số hình ảnh biểu diễn công phu của võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng
Một số hình ảnh biểu diễn công phu của võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng
Lễ dâng Lễ, dâng hương lên Tam Bảo chùa Linh Quang - Hải Phòng
Lễ dâng Lễ, dâng hương lên Tam Bảo chùa Linh Quang - Hải Phòng
Sự trang trí hoàng hoành tráng lễ kỷ niệm 1 năm ra mắt của võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng
Sự trang trí hoàng hoành tráng lễ kỷ niệm 1 năm ra mắt của võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng
Logo của võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng
Logo của võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng
Nơi tập luyện tại nhà võ sư Phạm Văn Dũng (võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng)
Nơi tập luyện tại nhà võ sư Phạm Văn Dũng (võ đường Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền Hải Phòng)
Lớp A7 tặng hoa cho võ sư Nguyễn Ngọc Nội, Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc và Huấn luyện viên Trương Đức Hiếu
Lớp A7 tặng hoa cho võ sư Nguyễn Ngọc Nội, Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc và Huấn luyện viên Trương Đức Hiếu
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội, Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc và các Huấn luyện viên được phong danh hiệu năm 2010
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội, Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc và các Huấn luyện viên được phong danh hiệu năm 2010
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội tặng sách cho Huấn luyện viên Trương Đức Hiếu
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội tặng sách cho Huấn luyện viên Trương Đức Hiếu
Các lớp trong võ đường tặng hoa chúc mừng lớp A7
Các lớp trong võ đường tặng hoa chúc mừng lớp A7
Nhóm đồng môn nữ tặng hoa cho các môn sinh nữ lớp A7
Nhóm đồng môn nữ tặng hoa cho các môn sinh nữ lớp A7
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội, Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc và Huấn luyện viên Trương Đức Hiếu cùng lớp A7 trong Lễ bế giảng
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội, Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc và Huấn luyện viên Trương Đức Hiếu cùng lớp A7 trong Lễ bế giảng
Một số hình ảnh lớp A7 biểu diễn báo cáo kết quả tập luyện
Một số hình ảnh lớp A7 biểu diễn báo cáo kết quả tập luyện
Một số hình ảnh lớp A7 biểu diễn báo cáo kết quả tập luyện
Một số hình ảnh lớp A7 biểu diễn báo cáo kết quả tập luyện
Một số hình ảnh lớp A7 biểu diễn báo cáo kết quả tập luyện
Một số hình ảnh lớp A7 biểu diễn báo cáo kết quả tập luyện
Lễ Bế giảng lớp A7 và phong danh hiệu Huấn luyện viên năm 2010
Lễ Bế giảng lớp A7 và phong danh hiệu Huấn luyện viên năm 2010
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội, trưởng tràng, võ sư Trần Thanh Ngọc, anh Đỗ Văn Hòa, đại diện võ đường Đại Nghĩa Ba Lan, các anh chị em trong võ đường Hồng Phúc, lớp B2 và đại diện các lớp ở võ đường Thanh Quan trong ngày bế giảng lớp B2.
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội, trưởng tràng, võ sư Trần Thanh Ngọc, anh Đỗ Văn Hòa, đại diện võ đường Đại Nghĩa Ba Lan, các anh ...
Trưởng tràng, võ sư - kỹ sư Trần Thanh Ngọc phát chứng chỉ cho các thành viên lớp B2.
Trưởng tràng, võ sư - kỹ sư Trần Thanh Ngọc phát chứng chỉ cho các thành viên lớp B2.
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
 
Hiển thị # 
Trang 4 trong tổng số 6