Hoạt động của võ đường - 2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Lớp A10 tặng hoa chúc mừng lớp B2
Lớp A10 tặng hoa chúc mừng lớp B2
Trưởng tràng, võ sư - kỹ sư Trần Thanh Ngọc phát chứng chỉ cho các thành viên lớp B2.
Trưởng tràng, võ sư - kỹ sư Trần Thanh Ngọc phát chứng chỉ cho các thành viên lớp B2.
Trưởng tràng, võ sư - kỹ sư Trần Thanh Ngọc phát chứng chỉ cho các thành viên lớp B2.
Trưởng tràng, võ sư - kỹ sư Trần Thanh Ngọc phát chứng chỉ cho các thành viên lớp B2.
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội và Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc trong Lễ bế giảng lớp B2
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội và Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc trong Lễ bế giảng lớp B2
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Các thành viên lớp B2 biểu diễn các bài quyền trong ngày Bế giảng 04/4/2010
Tên cũ của trường Thanh Quan bằng tiếng Pháp được khắc lên tường từ những năm mới thành lập (thành lập 12.8.1910) đã hiện lên đầy đủ
Tên cũ của trường Thanh Quan bằng tiếng Pháp được khắc lên tường từ những năm mới thành lập (thành lập 12.8.1910) đã hiệ...
Dòng chữ tên cũ của trường Thanh Quan bằng tiếng Pháp đang dần hiện ra khi những công nhân tẩy đi lớp trát phủ bên ngoài (tháng 03/2010)
Dòng chữ tên cũ của trường Thanh Quan bằng tiếng Pháp đang dần hiện ra khi những công nhân tẩy đi lớp trát phủ bên ngoài...
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc trước cửa đền Lý Bát Đế (06.3.2010)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc trước cửa đền Lý Bát Đế (06.3.2010)
Thầy trò võ Nguyễn Ngọc Nội lễ trước sân rồng đền Lý Bát Đế (06.3.2010)
Thầy trò võ Nguyễn Ngọc Nội lễ trước sân rồng đền Lý Bát Đế (06.3.2010)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trước cổng chùa Tiêu Sơn (06.3.2010)
Thầy trò võ sư Nguyễn Ngọc Nội trước cổng chùa Tiêu Sơn (06.3.2010)
Các tháp xá lợi Phật trên Tam Bảo, chùa Tiêu Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh (06.3.2010)
Các tháp xá lợi Phật trên Tam Bảo, chùa Tiêu Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh (06.3.2010)
Xá lợi Phật tại chùa Tiêu Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh (06.3.2010)
Xá lợi Phật tại chùa Tiêu Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh (06.3.2010)
Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni tại chùa Tiêu Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh (06.3.2010)
Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni tại chùa Tiêu Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh (06.3.2010)
 
Hiển thị # 
Trang 5 trong tổng số 6