Hoạt động của võ đường - 2011
Giấy khen của Hội VTHN tặng cho HLV Vũ Mạnh Toàn (năm 2010).
Giấy khen của Hội VTHN tặng cho HLV Vũ Mạnh Toàn (năm 2010).
Giấy khen của Hội VTHN tặng cho HLV Lê Đức (năm 2010).
Giấy khen của Hội VTHN tặng cho HLV Lê Đức (năm 2010).
Giấy khen của Hội VTHN tặng cho HLV Quan Thế Hùng (năm 2010)
Giấy khen của Hội VTHN tặng cho HLV Quan Thế Hùng (năm 2010)
Giấy khen của Hội VTHN tặng cho HLV Kiều Ngọc Diệp (năm 2010)
Giấy khen của Hội VTHN tặng cho HLV Kiều Ngọc Diệp (năm 2010)
Giấy khen của Hội VTHN tặng cho HLV Nguyễn Trọng Tuấn (năm 2010)
Giấy khen của Hội VTHN tặng cho HLV Nguyễn Trọng Tuấn (năm 2010)
Giấy khen của Hội VTHN tặng cho HLV Nguyễn Ngọc Tiến (năm 2010).
Giấy khen của Hội VTHN tặng cho HLV Nguyễn Ngọc Tiến (năm 2010).
Giấy khen của Hội VTHN tặng cho võ đường VNVXNGQ (năm 2010)
Giấy khen của Hội VTHN tặng cho võ đường VNVXNGQ (năm 2010)
Kỉ niệm chương của HVTHN tặng VS Nguyễn Ngọc Nội (2010)
Kỉ niệm chương của HVTHN tặng VS Nguyễn Ngọc Nội (2010)
Tập thể 06 HLV võ đường VNVXNGQ tham gia biểu diễn bài quyền Long tại Lễ tổng kết Hoạt động của Hội VTHN năm 2010
Tập thể 06 HLV võ đường VNVXNGQ tham gia biểu diễn bài quyền Long tại Lễ tổng kết Hoạt động của Hội VTHN năm 2010
Võ đường VNVXNGQ nhận bằng khen của Hội VTHN trong buổi Lễ tổng kết hoạt động của Hội năm 2010
Võ đường VNVXNGQ nhận bằng khen của Hội VTHN trong buổi Lễ tổng kết hoạt động của Hội năm 2010
VS Nguyễn Ngọc Nội và Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc cùng hai HLV được trao chứng nhận HLV cấp 1
VS Nguyễn Ngọc Nội và Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc cùng hai HLV được trao chứng nhận HLV cấp 1
VS Nguyễn Ngọc Nội và Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc cùng một số môn sinh (cũ và mới) tại buổi gặp mặt cuối năm Canh Dần
VS Nguyễn Ngọc Nội và Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc cùng một số môn sinh (cũ và mới) tại buổi gặp mặt cuối năm Canh Dần
Buổi gặp mặt toàn võ đường cuối năm Canh Dần (08/01/2011)
Buổi gặp mặt toàn võ đường cuối năm Canh Dần (08/01/2011)
Trong buổi trao chứng nhận HLV cấp 1 cho hai huấn luyện viên.
Trong buổi trao chứng nhận HLV cấp 1 cho hai huấn luyện viên.
 
Hiển thị # 
Trang 6 trong tổng số 6