Hoạt động của võ đường - 2012
Lễ khai giảng lớp A18 ngày 02.10.2012
Lễ khai giảng lớp A18 ngày 02.10.2012
Huấn luyện viên của lớp phát võ phục cho môn sinh lớp A18
Huấn luyện viên của lớp phát võ phục cho môn sinh lớp A18
Huấn luyện viên của lớp phát võ phục cho môn sinh lớp A18
Huấn luyện viên của lớp phát võ phục cho môn sinh lớp A18
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn cho lớp A18 tập trong ngày khai giảng 02.10.2012
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội hướng dẫn cho lớp A18 tập trong ngày khai giảng 02.10.2012
Lớp A18 tập trong ngày khai giảng 02.10.2012
Lớp A18 tập trong ngày khai giảng 02.10.2012
Lớp B4 biểu diễn trong Lễ Bế giảng 23.9.2012
Lớp B4 biểu diễn trong Lễ Bế giảng 23.9.2012
Lớp A12 biểu diễn trong lễ bế giảng 23.9.2012
Lớp A12 biểu diễn trong lễ bế giảng 23.9.2012
Lớp A12 biểu diễn trong Lễ Bế giảng 23.9.2012
Lớp A12 biểu diễn trong Lễ Bế giảng 23.9.2012
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội tổng kết quá trình tập luyện của hai lớp B4 và A12
Võ sư Nguyễn Ngọc Nội tổng kết quá trình tập luyện của hai lớp B4 và A12
Võ sư Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc phát chứng chỉ cho lớp B4
Võ sư Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc phát chứng chỉ cho lớp B4
Võ sư Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc phát chứng chỉ cho lớp B4
Võ sư Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc phát chứng chỉ cho lớp B4
Lớp B4 trong Lễ tổng kết - bế giảng ngày 23.9.2012
Lớp B4 trong Lễ tổng kết - bế giảng ngày 23.9.2012
Võ sư Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc phát chứng chỉ cho lớp A12
Võ sư Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc phát chứng chỉ cho lớp A12
Võ sư Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc phát chứng chỉ cho lớp A12
Võ sư Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc phát chứng chỉ cho lớp A12
Võ sư Trương Anh Tuấn trao kỷ niệm của võ đường cho lớp A12 trong buổi tổng kết lễ bế giảng
Võ sư Trương Anh Tuấn trao kỷ niệm của võ đường cho lớp A12 trong buổi tổng kết lễ bế giảng
Lớp A12 trong Lễ tổng kết - bế giảng ngày 23.9.2012
Lớp A12 trong Lễ tổng kết - bế giảng ngày 23.9.2012
Võ sư trưởng Nguyễn Ngọc Nội tặng võ sư Nguyễn Trọng Tuấn, huấn luyện viên lớp B4, cờ kỷ niệm của võ đường
Võ sư trưởng Nguyễn Ngọc Nội tặng võ sư Nguyễn Trọng Tuấn, huấn luyện viên lớp B4, cờ kỷ niệm của võ đường
Võ sư trưởng Nguyễn Ngọc Nội tặng huấn luyện viên Nhữ Tuấn Anh, huấn luyện viên lớp A12, cờ kỷ niệm của võ đường
Võ sư trưởng Nguyễn Ngọc Nội tặng huấn luyện viên Nhữ Tuấn Anh, huấn luyện viên lớp A12, cờ kỷ niệm của võ đường
Lớp trưởng lớp B4 Vũ Thanh Bình phát biểu ý kiến
Lớp trưởng lớp B4 Vũ Thanh Bình phát biểu ý kiến
Võ sư Trương Anh Tuấn, Trưởng ban điều hành võ đường Đại Nghĩa ở Ba Lan phát biểu ý kiến
Võ sư Trương Anh Tuấn, Trưởng ban điều hành võ đường Đại Nghĩa ở Ba Lan phát biểu ý kiến
 
Hiển thị # 
Trang 1 trong tổng số 5