Từ phải sang: VS Nguyễn Ngọc Nội, VS Nguyễn Đăng Quang, và VS Lục Hà Kim trao đổi về Vĩnh Xuân tại nhà VS Kim (2005)
Từ phải sang: VS Nguyễn Ngọc Nội, VS Nguyễn Đăng Quang, và VS Lục Hà Kim trao đổi về Vĩnh Xuân tại nhà VS Kim (2005)
Stop slideshowStart slideshowRefreshĐóng