Ông Nguyễn Chí Thành, VS Nguyễn Đăng Quang, VS Nguyễn Ngọc Nội và trưởng tràng Trần Thanh Ngọc bên mộ Sư tổ
Ông Nguyễn Chí Thành, VS Nguyễn Đăng Quang, VS Nguyễn Ngọc Nội và trưởng tràng Trần Thanh Ngọc bên mộ Sư tổ
Stop slideshowStart slideshowRefreshĐóng