Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc làm lễ tại mộ Sư tổ (có tượng đồng Sư tổ)
Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc làm lễ tại mộ Sư tổ (có tượng đồng Sư tổ)
Stop slideshowStart slideshowRefreshĐóng