Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc, anh Phạm Hồng Sơn (học trò cũ của VS Nguyễn Ngọc Nội), anh Nguyễn Ngọc Quân (bạn của anh Ngọc & anh Sơn, người đã hết lòng giúp đỡ VĐ trong những ngày tìm & đến mộ Sư tổ), bên mộ Sư tổ
Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc, anh Phạm Hồng Sơn (học trò cũ của VS Nguyễn Ngọc Nội), anh Nguyễn Ngọc Quân (bạn của anh Ngọc & anh Sơn, người đã hết lòng giúp đỡ VĐ trong những ngày tìm & đến mộ Sư tổ), bên mộ Sư tổ
Stop slideshowStart slideshowRefreshĐóng