VS Nguyễn Ngọc Nội, Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc & anh Nguyễn Chí Thành (một học trò cũ của VS Nguyễn Ngọc Nội) viếng mộ cvs Trần Thúc Tiển ở Yên Kỳ, Bất Bạt, Sơn Tây
VS Nguyễn Ngọc Nội, Trưởng tràng Trần Thanh Ngọc & anh Nguyễn Chí Thành (một học trò cũ của VS Nguyễn Ngọc Nội) viếng mộ cvs Trần Thúc Tiển ở Yên Kỳ, Bất Bạt, Sơn Tây
Stop slideshowStart slideshowRefreshĐóng