Những chuyến đi về với Sư tổ - 2015
Võ sư, sư phụ Nguyễn Ngọc Nội, võ sư trưởng tràng Trần Thanh Ngọc, võ sư Phan Quốc Vinh, võ sư Trương Đức Hiêu cùng các HLV mới được phong trong buổi lễ
Võ sư, sư phụ Nguyễn Ngọc Nội, võ sư trưởng tràng Trần Thanh Ngọc, võ sư Phan Quốc Vinh, võ sư Trương Đức Hiêu cùng các ...
Võ sư, sư phụ Nguyễn Ngọc Nội và võ sư trưởng tràng Trần Thanh Ngọc trao tặng chứng chỉ võ sư, tượng Sư tổ Bồ Đề Đạt Ma cho võ sư Phan Quốc Vinh và võ sư Trương Đức Hiêu
Võ sư, sư phụ Nguyễn Ngọc Nội và võ sư trưởng tràng Trần Thanh Ngọc trao tặng chứng chỉ võ sư, tượng Sư tổ Bồ Đề Đạt Ma ...
Võ sư Trương Đức Hiếu thể hiện nội công qua dạy bài 108 cho HLV Đặng Hoài Linh
Võ sư Trương Đức Hiếu thể hiện nội công qua dạy bài 108 cho HLV Đặng Hoài Linh
Võ sư Phan Quốc Vinh thể hiện nội công qua dạy bài 108 cho HLV Nguyễn Ngọc Kiên
Võ sư Phan Quốc Vinh thể hiện nội công qua dạy bài 108 cho HLV Nguyễn Ngọc Kiên
Các bức tượng Sư tổ Bồ Đề Đạt Ma và cố võ sư Trần Thúc Tiển để tặng các võ sư và các HLV trong buổi lễ
Các bức tượng Sư tổ Bồ Đề Đạt Ma và cố võ sư Trần Thúc Tiển để tặng các võ sư và các HLV trong buổi lễ
Ảnh kỷ niệm lễ bế giảng ba lớp B
Ảnh kỷ niệm lễ bế giảng ba lớp B
Khai giảng lớp A23
Khai giảng lớp A23
Các anh em của ba lớp B biểu diễn đối kháng
Các anh em của ba lớp B biểu diễn đối kháng
Các anh em của ba lớp B biểu diễn bài quyền động
Các anh em của ba lớp B biểu diễn bài quyền động
Các anh em của ba lớp B biểu diễn bài quyền Hạc
Các anh em của ba lớp B biểu diễn bài quyền Hạc
Các anh em của ba lớp B biểu diễn bài quyền Báo
Các anh em của ba lớp B biểu diễn bài quyền Báo
Các anh em của ba lớp B biểu diễn bài quyền Hổ
Các anh em của ba lớp B biểu diễn bài quyền Hổ
 
Hiển thị #