Tin tức - Sự kiện » Thông báo » Lời cảm ơn
Lời cảm ơn
   Võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền chúng tôi qua trang Web của võ đường xin chân thành cảm ơn Facebook đã can thiệp, xóa bỏ trang giả mạo tên sư phụ Nguyễn Ngọc Nội của chúng tôi trên Facebook. Qua đó đã góp phần làm trong sạch Faceboook đồng thời nâng cao mục đích tốt đẹp của Faceboook đối với xã hội, đáp ứng được sự tin tưởng của mọi người với Facebook.
   Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn bạn bè gần xa, những người yêu quý võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền, yêu quý sư phụ Nguyễn Ngọc Nội của chúng tôi, những người mong muốn có một môi trường trong sạch trên trang mạng xã hội, những anh em môn đệ trong võ đường, đã nhiệt tình thông báo cho Facebook về trang giả mạo đó để xóa bỏ trang giả mạo đó ra khỏi Facebook.
   Hy vọng mọi người chúng ta cùng được sống trong một xã hội tử tế và an lành.
   Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả.
Ngày 30 tháng 01 năm 2015.
Admin Võ đường VNVXNGQ